Kaspersky Total Space Security

Täna kasutavad viiruste kirjutajad üha keerulisemaid meetodeid selleks, et saada juurdepääsu võõrastele andmetele ja rakendada rünnakuid kaugjuhtimise teel. Seetõttu peab korporatiivvõrgu tagama igal tasemel kaitsega. 

Kaspersky Total Space Security programmis kasutatakse Kaspersky Lab. uusimaid tehnoloogiaid. Toode kujutab endast paigaldamises mugavat, juhtimises kerget efektiivset lahendust, mis tagab igat mõõtu võrkudele täieliku integreeritud kaitse. Toode võimaldab kontrollida kõiki sisenevaid ja väljuvaid andmeid, sealhulgas elektroonposti, web-trafikut ja võrgusidet, samuti efektiivselt kaitsta korporatiivvõrgu kõiki sõlmi: tööjaamadest internet-lüüsideni. Lisaks sellele on ta varustatud operatiivse, kindla ja efektiivse tehnilise toega. Olge  Kaspersky Lab toodetega samm ees kõikidest ohtudest! 

Igakülgne kaitse

Ükski ettevõte ei või lubada endale konfidentsiaalsete andmete ja intellektuaalomandi kaotust või vargust. Teisest küljest, vastavalt võrgu infrastruktuuri komplitseerumisele ja eemaldunult töötavate kasutajate arvu suurenemisele, muutuvad korporatiivvõrgud sõltumata nende mõõtudest palju kaitsetumaks kahjutekitavate programmide ja muude arvutiohtude ees. 
Kaspersky Total Space Security — korporatiivvõrgu kõikide sõlmede täisvaartuslik infoohtude vastane kaitse. 

Kahjutekitava tarkvara vastane maksimaalne kaitse 
Kaspersky Total Space Security on loodud Kaspersky Lab. poolt väljatöötatud viimase viirusevastase tuuma versiooni alusel ning tagab kõrgeima kaitsetaseme, blokeerides ja neutraliseerides kaasaegsete kahjutekitavate programmide kõik liigid. 

Häkkerrünnakute vastane kaitse
Kaasaegsed häkkerid kasutavad rünnakuteks keyloggereid (klaviatuurispioonid) ja rutkitte – programme, mis võimaldavad saada sanktsioneerimatu juurdepääsu andmetele ja seejuures vältida avastamist. Kaspersky Total Space Security neutraliseerib edukalt need ohud, ennetades sanktsioneerimata juurdepääsu korporatiivvõrgu arvutitele. 

 

Efektiivne phishingu vastane kaitse 
Töö Internetis võib ohustada korporatiivvõrgu turvalisust. Kaspersky Total Space Security toode kasutab spetsiaalset andmebaasi, mille abil tuvastab ja blokeerib kahtlustäratavaid viiteid, samuti filtreerib elektroonilisi phishingteateid, tõstes teie võrgu kaitsetaset. 

Kindel võrguekraan
Uue põlvkonna võrguekraan, samuti Kapsresky Lab. katsetega väljatöötatud seadusevastase tungimise avastamise ja ennetamise süsteem tagab kasutajate kaitse mistahes võrkudes töötades. Võrguekraan sisaldab vaikimisi seadistusi enam kui 250 populaarsele rakendusele, vabastades halduri kaitsesüsteemi täiendava seadistamise vajadusest. 

Ohutu töö elektroonpostiga
Täna on elektrooniline kirjavahetus mistahes ettevõtte töö lahutamatuks osaks, kuid suhtlemine elektroonposti teel võib osutada ohtu korporatiivvõrgu turvalisusele. Kaspersky Total Space Security kontrollib kõiki sisenevaid ja väljuvaid postiteateid, samuti viiteid ja faile, mida saadetakse silmapilksete teabevahetussüsteemide ICQ ja MSN kaudu.

Teisaldatavate seadmete kasutamise piirang 
Kahjutekitavad programmid võivad tungida korporatiivvõrgu arvutitesse läbi USB-kandjate, samuti läbi välisseadme sisendi/väljundi ja andmete säilitamise. Kaspersky Total Space Security võimaldab piirata selliste seadmete kasutamise, ennetades nende lülitamist korporatiivvõrku. 

Nutitelefonide kaitse
Käesoleval ajal kasutatakse nutitelefone laialdaselt ärivahendina, seetõttu osutab ettevõtte töötajale kuuluva seadme kaotus või vargus suure ohu selle inforessursside turvalisusele. Ettevõtte töötajale kuuluva nutitelefoni kaotuse või varguse korral võimaldab moodul Anti-Varas kaugjuhtimise teel kõrvaldada seadme mälus säilitatavaid faile, teateid ja kontakte, samuti selgitada välja, kes antud momendil kasutab seda nutitelefoni. 

 • Funktsioon SMS-Block. Kui nutitelefon on kaotatud või varastatud, võib kasutaja saata varjatud SMS-teate tema SIM-kaardile ning kõik nutitelefonil olevad andmed blokeeritakse. 
 • Funktsioon SMS-Clean. Antud funktsioon võimaldab kaugjuhtimise teel eemaldada seadme mälust kõik andmed selle kadumise või varguse korral. 
 • Funktsioon SIM-Watch. Nutitelefoni kadumise korral vahetatakse selles sageli SIM-kaarti. Funktsioon  SIM-Watch blokeerib uue kasutaja juurdepääsu nutitelefoni mälus säilitatavatele andmetele ning saadab märkamatult seaduslikule omanikule seadme uue telefoninumbri. 
 • Šifreerimine: šifreerimine ja failide, mappide ning mälukaartide paroolkaitse. 

Virtualiseerimise tugi
VMware Ready sertifikaat kinnitab rakenduse püsivat tööd virtuaalkeskkondades. 

Ettevõtte kogu võrgu kaitse
Korporatiivvõrkudes kasutatakse sageli erinevaid operatsioonisüsteeme ja protokolle. Minevikus takistas see sageli võrgu täisväärtuslikku kaitset. Kaspersky Total Space Security — kompleksne kaitselahendus, mis toetab kõiki populaarseid platvorme: 

 • Nutitelefonid: Windows Mobile, Symbian, BlackBerry, Android;
 • Tööjaamad: Windows, Linux, Mac;
 • Failserverid: Windows, Linux, Novell NetWare;
 • Postiserverid: Microsoft Exchange, Linux, IBM Lotus Domino;
 • Internet-lüüsid: Microsoft ISA Server, Microsoft Forefront TMG, Squid, Blue Coat proksi-serverid Cisco.

Terminaalserverite kaitse
Toode kaitseb terminaalservereid Microsoft Terminal Services ja Citrix XenApp, tagab lõppkasutajate kaitse, kes töötavad töölaua ja rakenduste avaldamise süsteemis, teavitab lõppkasutajaid sündmustest terminaali teenistuse vahenditega ja tagab failide ja krüptidega tehtavate tegevuste auditi. 
Windows Servers Enterprise Edition´ile mõeldud Kaspersky Antiviirus 8.0 (Kaspersky Total Space Security koosseisu kuuluv rakendus) on ühildatav Citrix XenApp programmiga, mis on kinnitatud Citrix Ready sertifikaadiga.

Klastrite tugi
Kaspersky Total Space Security on mõeldud kaasaegsetes suurtes ettevõtetes kasutatavatel keerulise arhitektuuriga serverite klastritel töötamiseks. Toode kaitseb serveri lokaalkettaid ja klastri üldkettaid, mida käesoleval momendil valdab kaitstav sõlm..

Kaitse massiliste spämmi saatmiste eest   
 Kaspersky Total Space Security koosseisu kuulub rakendus, mis kaitseb korporatiivvõrku massiliste spämmi saadetiste eest. Uusimad tehnoloogiad võimaldavad filtreerida enam kui 99 % soovimatutest elektroonteadetest.

Postiteadete kontroll reaalaja režiimis
 Kaspersky Total Space Security koosseisu kuuluv postikaitse rakendus kontrollib reaalaja režiimis kõiki sisenevaid ja väljuvaid teateid, sealhulgas ka manuseid. Kõik nakatunud objektid allutatakse ravile või eemaldatakse. 

Protokollide HTTP, HTTPS, FTP, POP3 ja SMTP alusel läbivate internet-trafikute skaneerimine reaalaja režiimis 

Kaspersky Total Space Security koosseisu kuuluv rakendus avastab ja eemaldab kõik kahjutekitavate programmide liigid nende andmete voolus, mis kulgevad läbi Microsoft ISA/Forefront TMG serveri. Seejuures alluvad kontrollile pakendatud ja arhiveeritud failid sõltumata nende formaadist.

Võrgu töö

Infoohutus – teie äri normaalse funktsioneerimise tähtsaim tingimus; võrgu jõudluse alandamine või selle rivist väljaviimine kurjategijate poolt on lubamatu. Kaspersky Total Space Security ei osuta nähtavat mõju korporatiivvõrgu jõudlusele ning võimaldab tagada selle katkematu ja efektiivse töö. 

Minimaalne mõju jõudlusele 

 • Tehnoloogiad iSwift ja iChecker: Kaspersky Lab firmatehnoloogiad iSwift ja iChecker võimaldavad oluliselt tõsta viirusevastase kontrolli kiirust. Programm kontrollib kõiki objekte vaid esimesel skaneerimisel, järgnevalt aga vaid uusi ja muudetud faile. 
 • Uus viirusevastane tuum: Kasperksy Lab poolt väljatöötatud uus viirusevastane tuum võimaldab suurendada skaneerimise kiirust, optimiseerida süsteemressursse ja minimiseerida mõju teiste rakenduste tööle. 

Nakatunud arvutid ei mõju kogu võrgu ohutusele 
Kui korporatiivvõrgu koosseisus olev tööjaam nakatub kahjutekitavast programmist, blokeeritakse sellise arvuti juurdepääs serveriressurssidele automaatselt. See võimaldab ravida nakatunud masinat, aeglustamata terviklikult võrgutööd. 

Süsteemi taastamine peale nakatumist
Kahjutekitava programmi avastamise korral tühistatakse need tegevused, mida programm jõudis teha. See aitab kaitsta süsteemi nakatumise negatiivsetest tagajärgedest. 

Nakatunud failide reservkopeerimine 
Nakatunud failide reservkopeerimine võimaldab vajaduse korral taastada vajalikud failid ning seeläbi vältida nendes olevate väärtuslike andmete kadumist. 

Täielik ühilduvus teiste kasutajate arvutitega 

 • Ressursside juhtimine: kasutaja kõrge aktiivsuse perioodil vähendab antiviirus oma nõudeid süsteemile ja jätkab tööd foonrežiimis.  
 • Usaldatavad rakendused: võite  lisada teiste tootjate programme usaldatavate rakenduste nimekirja, mis annab teile võimaluse töötada nende programmidega minimaalsete piirangutega. 

 Juhtimise lihtsus

Kaspersky Administration Kit universaalne juhtimissüsteem võimaldab optimiseerida aja ja jõudude kulusid ohutussüsteemi teenindamiseks, kontrollida võrgu tööd ja tagada kõikide selle sõlmede kaitse – alates tööjaamadest ja failserveritest, mis töötavad Windows ja Linux juhtimisel, kuni Windows Mobile ja Symbian baasil mobiilseadmeteni.  

Kogu võrgu ohutuse juhtimine halduri töökohalt 
Kaspersky Administration Kit abil võib haldur avada kaitsesüsteemi, kontrollida võrgu tööd ja operatiivselt reageerida sekkumist nõudvatele sündmustele, lahkumata oma töökohalt. 

Lahendus kasvab koos teie äriga 
Tänu Kaspersky Total Space Security kõrgele mastabeeritusele, saab teie korporatiivvõrk olema kaitstud isegi selle intensiivse kasvu korral. 
Kaspersky Administration Kit toetab keerulise hierarhiaga süsteeme, mis võimaldab: 

·        jaotada koormust haldamise põhi- ja abiserverite vahel; 

·        juhtida võrgutrafikut, mis on vajalik IT-ohutuse tagamise ülesannete lahendamiseks, et anda teistele rakendustele rohkem uusi ressursse; 

·       piiritleda ohutussüsteemi haldurite vastutusvaldkondi.   

Lisaks sellele võib piirata koormust Kaspersky Administration Kit poolt loodavale võrgule. 

Infopaneelid (dashboards)
Infopaneelid võimaldavad halduril reaalaja režiimis kontrollida võrgukaitse seisukorda ja operatiivselt reageerida mistahes sekkumisi nõudvatele sündmustele. 

Eemalolevate kasutajate kaitse
Kaspersky Total Space Security kaitseb kasutajaid, isegi kui nad kasutavad sülearvuteid eemaldunud tööks. 
Kõikidel juhtudel, mil puudub arvuti side haldamise serveriga, vahetuvad kaitse seadistused automaatselt, võttes arvesse nakatumise kõrgenenud riski eemaldunud töö korral. 

Juhtimistehnoloogiate tugi juurdepääsuga võrgule (Cisco® NAC и Microsoft® NAP)
Kaspersky Administration Kit võib teenida ohutuspoliitikate süsteemi Cisco Network Admission Control (NAC) ja Microsoft Network Access Protection (NAP) kontrollvahendina. Seejuures töötab Kaspersky Administration Server seisukorra kontrollserverina (Posture Validation Server) Cisco NAC jaoks või süsteemi töövõime kontrollvahendina (System Health Validator) Microsoft NAP jaoks ning kasutatakse otsuse vastuvõtmiseks võrguarvutile juurdepääsu lubamiseks või keelamiseks, sõltuvalt selle kaitse seisundist. 

Lihtne juurdepääs kaitse seisukorra aruannetele 
Toode genereerib korporatiivvõrgu kaitse seisukorra kompleksaruandeid haldamise serveril säiliva informatsiooni alusel. Haldur võib teha aruannete järelpäringuid HTML, XML ja PDF formaatides nende edastamisega elektroonposti teel, samuti määrata aruannete kujundamise plaani. 

Kaitsesüsteemi kaugjuhtimine kasutajate tööd takistamata 

Kaspersky Total Space Security võimaldab halduril teostada korporatiivvõrgu kaitsesüsteemi paigaldamist, seadistamist ja juhtimist kaugjuhtimise teel. Halduri tegevus on kasutajatele praktiliselt nähtamatu (või siis nende eest täielikult varjatud) ja ei sega töötajate tööd. 

 Rakenduste nimekiri

Kaspersky Total Space Security koosseisu kuuluvad rakendused: