Kaspersky Endpoint Security Linuxile

Linux jaoks mõeldud Kaspersky Endpoint Security   —rakendus tööjaamade tsentraliseeritud kaitseks Linux-taoliste operatsioonisüsteemide juhtimisel igat liiki kahjutekitavate ja potentsiaalselt ohtlike programmide eest.

Rakendus kuulub toodete põlvkonda, mis põhineb maailmaklassi tehnoloogiate ühtsel kogumil kaitseks kahjutekitavate programmide ja muude infoohtude eest. Kaspersky Labi uues viirusevastases tuumas kasutatakse kõige kaasaegsemat komponentset arhitektuuri, mis võimaldab tõsta ettevõtte otsuste jõudlust ja püsivust ning tagada usaldusväärse ja juhtimises lihtsa kaitse.  

Rakenduse eripärad

 • Uus viirusevastane tuum
  Rakendus on loodud Kaspersky Labi uue viirusevastase tuuma baasil, mis võimaldab oluliselt tõsta kontrolli kiirust ning tagab tööjaama ressursside efektiivsema kasutamise minimaalse mõjuga teiste programmide tööle. 
 • Tsentraliseeritud juhtimine
  Tänu tervele reale täiustustele on rakenduse juhtimine muutunud veel mugavamaks. Linnux jaoks mõeldud Kaspersky Endpoint Security uus versioon toetab tööd Kaspersky Administration Kit tsentraliseeritud juhtimisvahendiga, mis võimaldab kergusega täita infoohutuse juhtimisega seotud ülesandeid – alates rakenduse kaugpaigaldamisest lõppkasutajate kaitseks kuni aruannete loomiseni süsteemsetest sündmustest.  
 • Parendatud euristlik analüsaator
  Kontrolli traditsioonilised signatuursed meetodid on täiendatud parendatud euristliku analüsaatoriga. See võimaldab avastada uusi, veel tundmata ohtusid, mis oluliselt tõstab kaitse taset. 
                           

Kuulub toodetesse:

Kaspersky Total Space Security

Kaspersky Business Space Security

Kaspersky Work Space Security

Kaspersky Enterprise Space Security

 

Efektiivne kaitse kahjutekitavate programmide eest

 • Versiooni 8.0 viirusevastane tuum
  Uus viirusevastane tuum tagab efektiivse kaitse kahjutekitavate programmide ja muude arvutiohtude eest. Rakendus välistab viirusepideemiaid ja kaitseb efektiivselt informatsiooni, takistamata sellele kasutajate juurdepääsu. 
 • Kontroll reaalaja režiimis
  Faile kontrollitakse reaalaja režiimis nende avamisel, kopeerimisel, käivitamisel ja säilitamisel. Rakendus tagab IT-ohtude detekteerimise ja neutraliseerimise iga pöördumise korral failsüsteemi. 
 • Kontroll nõudmisel
  Linux jaoks mõeldud Kaspersky Endpoint Security võimaldab korraldadasüsteemi etteantud valdkondade viirusevastast kontrolli nõudlusel või plaani alusel. Kontrolli teiste meetodite seas kasutatakse parendatud euristlikku analüsaatorit, mis võimaldab tõsta kahjutekitavate programmide detekteerimise taset veel tundmatute ohtude proaktiivse avastamise arvel. 
 • Viirusevastaste baaside sagedane uuendamine
  Viirusevastaste baaside nii järjekordseid, kui kiireloomulisi uuendusi teostatakse automaatselt. See võimaldab hoida kahjutekitavate programmide avastamise kõrget taset ja tagada nii tööjaamade, kui ka korporatiivse IT-infrastruktuuri kvaliteetse kaitse terviklikult. 

Jõudluse optimeerimine

 • Kõrge jõudlus minimaalse mõju korral süsteemi tööle 
  Uus viirusevastane tuum võimaldab mitte ainult tõsta ohtude avastamise taset, vaid ka oluliselt suurendada kontrolli kiirust ja optimeerida ressursside tarbimist. Tulemusel osutab rakendus minimaalset mõju teiste programmide tööle ja süsteemi üldjõudlusele. 
 • Rakenduste uus arhitektuur
  Linux jaoks mõeldudKaspersky Endpoint Security programmis kasutatakse absoluutselt uut komponentarhitektuuri, mis tagab rakenduse töö püsivuse ja selle kõrge jõudluse. 
 • Protsessori ressurssidekasutamise optimeerimine 
  Rakenduse viimases versioonis lühenes oluliselt süsteemiressursside (protsessori ja ketaruumi võimsus) tarbimine, samuti alanes kõvaketta poole pöördumiste sagedus. 

Keskhaldus

 • Kaugavamine
  Keskhalduskonsool Kaspersky Security Center 9 võimaldab paigaldada rakendusi võrgusõlmede kaitseks ja juhtida nende tööd nii lokaalselt, kui kaugjuhtimise teel. 
 • Tööjaamade kaitse juhtimine
  Igale tööjaama rühmale võib rakendada erinevaid poliitikaid ja ülesandeid. See võimaldab süsteemihalduritel paindlikult seadistada Linux jaoks mõeldud Kaspersky Endpoint Securitytööd arvutirühmade või eraldi seadmete tasemel. 
 • Automaatne uuendus
  Viirusevastaste baaside ja programm-moodulite uuendust võib korraldada nõudmisel või automaatselt plaani alusel. Rakenduses on realiseeritud uus funktsioon, mis võimaldab kasutada haldusserverit uuenduste allikana, võrguagenti aga – nende levitamise  vahendina. 
 • Tsentraliseeritud karantiin- ja reservhoidla tugi 
  Linux jaoks mõeldud Kaspersky Endpoint Security mitte ainult paigutabnakatunud ja kahtlased failid karantiini ja reservhoidlasse, vaid esitab ka vastavasisulise informatsiooni haldamise serverile. See võimaldab turvassüsteemi halduril kasutada Kaspersky Administration Kit vajalike meetmete rakendamiseks intsidentide korral. 

Süsteeminõuded

Tugiplatvormid:

32-bitised plavromid:

 • Mandriva Linux 2010 Spring

32/64-bitised platvormid:

 • Red Hat Enterprise Linux 5.5 Desktop
 • Fedora 13
 • CentOS-5.5
 • SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP3
 • SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP1
 • openSUSE Linux 11.3
 • Ubuntu 10.04 LTS Desktop Edition
 • Debian GNU/Linux 5.0.5

 

Rakendus on ühildatav:

Minimaalsed riistvara nõuded:

 • ProtsessorIntel Pentium II sagedusega400 MHz ja kiirem
 • 512 Mb operatiivmälu
 • Suuruste juurdelaadimise fail vähemalt 1 Gb. 
 • 2 Gb vaba ruumi kõvakettal rakenduse paigaldamiseks ja ajutiste failide säilitamiseks.