Kaspersky Antiviirus Lotus Dominole

Lotus Domino jaoks mõeldud Kaspersky Antiviirus – maailmatasemel majanduslikult efektiivne lahendus IBM Lotus Domino serveri kasutajate kaitseks suurtes, keerulise topoloogiaga ja kõrge koormusega korporatiivvõrkudes.  

Server Lotus Domino on mõeldud erinevate ülesannete lahendamiseks – teadete vahetusest elektroonposti teel kuni organisatsiooni täisväärtusliku dokumendikäibe tagamiseni. Tungides korporatiivvõrku läbi elektroonposti, võivad kahjutekitavad programmid tingida äripidamise jaoks kriitiliselt tähtsate andmete kao.  Lotus Domino jaoks mõeldud Kaspersky Antiviirus kaitseb ettevõtte dokumendikäibe süsteemi kaasaegsete infoohtude eest. 

Rakenduse eripärad

 • Uudis! Versiooni 8.0 uus viirusevastane tuum 
  Uus tuum tagab rakenduse töö kõrgenenud jõudluse ja stabiilsuse madalate nõudmiste korral operatiivmälu mahule. 
 • Uudis! IBM Lotus Domino 8.5 toetus
  Rakendus toetab Lotus Domino kõige aktuaalsemaid versioone 
 • Uudis! Linux platvormide toetus 
  Rakendus toetab Red Hat 4, 5 ja SLES 9, 10 SP2, 11.
 • Uudis! Serveri klastrite tsentraliseeritud juhtimine 
  Rakendus võimaldab luua seadistuste profiile ja rakendada neid klastri kõikidele serveritele, vajaduseta korrata ühtesid ja samu seadistusi igal serveril. 
 • Uudis! Halduri õiguste piiritlemine 
  Rakendus annab võimaluse piiritleda halduri serverite tööga seotud volitusi, mis võimaldab järgida ettevõtte infoohutuse sisepoliitikat. 
 • Uudis! Sertifikaat VMware Ready
  Rakendus kaitseb postisaadetised ja dokumendid Lotus Domino serveritel, mis on paigaldatud nii füüsilistel, kui ka virtuaalsetel (külalis-) seadmetel.

 

 Lotus Domino jaoks mõeldud Kaspersky Antiviiruse 8.0 töö skeem 


 

 Efektiivne kaitse kahjutekitavate programmide eest

 • Posti kontroll reaalaja režiimis
  Rakendus kontrollib teateid, manuseid (sealhulgas pakendatud ja arhiveeritud faile) ja OLE-objekte viiruse ja teiste kahjutekitavate programmide olemasolule. Samuti võib halduri järelpäringul kontrollida kõiki serveril säilitatavaid dokumente. 
 • Andmebaaside ja muude objektide, samuti trafikute kontroll replikatsiooni korral.  Rakendus teostab mitte ainult postisaadetiste kontrolli, vaid ka teisi Lotus Domino (andmebaasid, OLE-objektid) serveril olevaid objekte, samuti Lotus Domino serverite vaheliste trafiku kontrolli replikatsiooni korral. Niisiis kaitseb programm ettevõtte dokumendikäibe Lotus Domino baasil ehitatud kogu süsteemi. 
 • Viirusepideemia vastane kaitse
  Kui rakendus fikseerib mitu üht tüüpi sündmust teatud ajaperioodi jooksul – näiteks on mitu korda avastatud üks ja sama viirus – saab haldur teate viiruse epideemia ohust ning võib peatada postisaadetiste saamise ja saatmise. 
 • Reservkopeerimine
  Rakendus säilitab infitseeritud, kahjustatud ja kahtlaste objektide koopiad reservhoidlas, mis võimaldab taastada tähtsat informatsiooni objekti vigastamise korral. Objekti leidmise mugavuseks on reservhoidlas ette nähtud laialdane valik otsinguparameetreid. 

Kõrge jõudlus

 • Uudis! Automaatne mastabeeritus  Rakendus muudab automaatselt kontrollivoolude arvu sõltuvalt kontrollitava trafiku mahust. Voolude maksimaalse hulga määratleb serveri haldur. 
 • Uudis! Mastabeeritav arhitektuur
  Rakenduse jaotatud arhitektuuri arvel, serverite arvu suurenemisel, rakenduvad seadistuste juba eksisteerivad profiilid kergusega uutele serveritele. 
 • Uudis! Multiplatvormilisus
  Kui võrku on paigaldatud erinevate operatsioonisüsteemide poolt juhitavad serverid   (näiteks, Windows ja Linux), kaitseb rakendus kõiki postiservereid ning need töötavad ühtse süsteemina, sõltumata sellest, milline operatsioonisüsteem on nendel paigaldatud. 
 • Süsteemiressursside optimaalne kasutamine
  Rakendus kontrollib objekte serveri operatiivmälus ilma nende säilitamiseta kõvakettal. Tänu sellele töötab programm oluliselt kiiremini, koormus serverile aga alaneb. 

Paindlik haldamine 

 • Seadistuste ja kontrollist väljajätmise paindlik süsteem  
  Rakendus võimaldab seadistada kontrollist väljajätmist failide tüüpide ja kontrollitava objekti mõõtmete alusel: samuti võib skaneerimisest välja jätta OLE-objektid ja manused. Lisaks võib haldur määrata sisestatud failide töötluse reeglid. 
 • Uudis! Kaitse parameetrite jaotatud juhtimine   
  Rakendus toetab seadistuste säilitamise jaotatud skeemi kõikidele kaitstavatele serveritele. See võimaldab säilitada rakenduste seadistusi isegi sel juhul, kui üks või mitu serverit rivist välja lähevad. 
 • Uudis! Rakenduse statistika replikatsioon   
  Rakendus toetab sündmuste žurnaali pidamise jaotatud skeemi ja säilitab programmi töö statistika kõikidel säilitatavatel serveritel. 
 • Paigaldamise ja juhtimise mugavad vahendid 

Rakenduse paigaldamine ja juhtimine on võimalik nii läbi web-interface, kui ka läbi standardse interface. Täisväärtuslik web-interface lubab halduril paigaldada rakendust kaugjuhtimise teel ja juhtida selle tööd läbi levinumate web-brauserite.  

 • Uudis! Kirjade märgistamine
  Rakendus võimaldab lisada kontrollitud kirjadesse märke selle kohta, et garanteeritult puuduvad nendes kahjutekitavad programmid, mis tõstab saaja usaldust sellistesse teadetesse. 
 • Detailsed aruanded
  Haldur võib kontrollida rakenduse tööd ja viirusevastase kaitse seisukorda, kasutades selleks näitlikke aruandeid või vaadates sündmuste žurnaali läbi rakenduste interface. Aruannete koostamise perioodilisuse ja nende sisu määrab haldur. 
 • Uudis! Baaside uuendamine
  Viirusevastaste baaside uuendust võib teostada järelpäringu teel või automaatselt Kaspersky Lab serveritelt internetis või siis firma etteantud lokaalserveritelt. 

 Süsteeminõuded

Riistvara nõuded

 • Protsessor Intel Pentium 32 bit / 64 bit (või ühildatav analoog);
 • 512 Mb operatiivmälu (soovitav maht — alates 1 Gb);
 • 1 Gb vaba ruumi kõvakettal (soovitav maht – alates 3 Gb);
 • Juurdelaadimise jagu, vähemalt 2 korda operatiivmälu mahtu ületav. 

 

Toetavad OS

 • Windows 2000 (Service Pack 4 ja kõrgem);
 • Windows 2000 Advanced Server (Service Pack 4 ja kõrgem);
 • Windows Server 2003 Standard Edition;
 • Windows Server 2003 Enterprise Edition.

 

Toetavad serverid Lotus Notes/Domino

 

 • 6.5, 7.0.1, 7.0.2 ja 7.0.3.