Kaspersky Antiviirus Linux Failiserverile

Suurtes asutustes esinevad ühes võrgus sageli failserverid, mis töötavad erinevate platvormide juhtimisel. Sellistel juhtudel muutub infokaitsega seotud ülesanne eriti aktuaalseks. Kaspersky Antiviirus Linux failiserverile kuulub Kaspersky Lab pakutavate toodete, lahenduste ja teenuste uuendatud liini heterogeensete võrkude jaoks. Tänu integratsioonile Samba-serveritega ja muudele uutele võimalustele, võimaldab Kaspersky Antiviirus Linux failiserverile kaitsta tööjaamu ja failservereid isegi keerulises heterogeenses võrgus. Lahendusel on VMware Ready sertifikaat ning see toetab FreeBSD aktuaalseid versioone, tagades kõrgelt efektiivse integreeritud kaitse. 

Rakenduse eripärad

 • Uudis! Failserverite optimeeritud kaitse 
  Kaspersky Antiviirus Linux failiserverile arhitektuur võimaldab korraldada failserverite mitmetasemelist kaitset kaasaegsetes Linux/heterogeensetes võrkudes – üheaegselt kogu failisüsteemi tasemel ja SMB/CIFS andmete ülekandeprotokollide tasemel (Samba-serveritele) 
  Peamine viirusevastane moodul – tuumataseme tabaja – kaitseb serveri failisüsteemi reaalaja režiimis. Seejuures on kaitstud nii lokaalsed, kui ka eemaldatud ressursid, mis on monteeritud kaitstava serveri failsüsteemi, juurdepääsu milledele korraldatakse andmevahetuse mistahes kaasaegsete protokollide alusel.  
 • Uudis! Kaspersky Web Management Console
  Uus web-konsool instrumentaalpaneeliga esitab andmed rakenduse töö kohta reaalaja režiimis, samuti võimaldab seadistada rakendust ja juhtida selle tööd. 
 • Kõrge jõudlus
  Uus viirusevastane tuum, serveri arvutusressursside laadimise tasakaal ja viirusevastase kontrolli optimeerimise tehnoloogiad tõstavad rakenduse jõudlust ja alandavad tarbitavate ressursside mahtu. 
 • Kindlus
  Rakenduse automaatne ümberkäivitamine selle too sunnitud lõpetamise korral või programmtõrke korral tagab kaitsesüsteemi stabiilsuse. 
 • Uudis! FreeBSD toetus
  Rakendus toetab FreeBSD aktuaalseid versioone, mis oluliselt laiendab lahenduse võimalusi, võimaldades tagada kaitse kahjutekitavate programmide eest isegi erinevate OC-ga võrkudes. 
 • Uudis! Sertifikaat VMware Ready
  Kaspersky Antiviirus Linux Failiserverile kuulub lahenduste põlvkonda, mis on välja töötatud Kaspersky Lab eesrindlike tehnoloogiate alusel. Rakendus tagab failserveritel Linux/FreeBSD säilivate mistahes failide kaitse, mis on paigaldatud nii füüsilistel, kui ka virtuaalsetel (külalisseadmetel) seadmetel.  
   
      

 

 Kaspersky Antiviiruse Linux Failiserverile 8.0 töö kontroll 
 

Cхема работы Антивируса Касперского 8.0 для Linux File ServerRakenduse funktsioonid

 • Efektiivne kaitse kahjutekitavate programmide eest 
  Kaspersky Antiviirus Linux Failiserverile ühendab endas traditsioonilisi signatuurmeetodeid ja kahjutekitavate programmide detekteerimise uusimaid euristlikke tehnoloogiaid, mis tagab optimaalse kaitse. 
 • Uudis! Võimas viirusevastane tuum
  Rakendustes uusimate euristlike tehnoloogiate kasutamine ühenduses traditsiooniliste signatuurmeetoditega võimaldab oluliselt tõsta kahjutekitavate objektide avastamise efektiivsust ja tagada proaktiivse kaitse uute kahjutekitavate programmide eest. 
 • Alaline viirusevastane kaitse ja kontroll nõudmisel 
  Rakendus kontrollib kõiki käivitatavaid, avatavaid ja modifitseeritavaid faile, korraldab nakatunud objektide ravi või eemaldamist, samuti isoleerib kahtlased objektid karantiinihoidlasse edasiseks analüüsiks. Samuti korraldab rakendus etteantud valdkondade viirusevastast kontrolli halduri järelpäringul või plaani kohaselt. 
 • Karantiin ja reservhoidla
  Kahtlase objekti avastamisel paigutab rakendus selle karantiini. Kui toimub nakatunud objekti ravi või eemaldamine, paigutatakse originaalfaili koopia reservkoopiate hoidlasse. Seejuures säilib muutumatuna mitte ainult fail ise, vaid ka selle atribuudid. Niisiis, antiviiruse mistahes tegevuse korral failide suhtes, ei sega rakenduse töö dokumendikäibe protsessi. 

 Kõrge jõudlus

 Kaspersky Antiviirus Linux Failiserverile reguleerib paindlikult oma koormust kaitstavatele serveritele, mis soodustab selle tõketeta töö, viirusevastaste baaside uuendamine aga osutab minimaalset mõju nende tootlikkusele. 

 • Serveri laadimise tasakaal
  Programm võimaldab reguleerida serveri ressursside jaotust antiviiruse ja muude rakenduste vahel, sõltuvalt ülesannete prioriteetsusest. Näiteks serveri tarkvara uuendamisel võib viirusevastane kontroll jätkuda foonrežiimis, tänu millele alaneb tõrgete tõenäosus serveri töös. 
 • Serveri katkematu töö korraldamine  
  Serverit ümber laadida antiviiruse paigaldamisel või uuendamisel ei nõuta, kuna korporatiivvõrgu jaoks võib serveri ümberlaadimine olla soovimatu ja isegi kriitiline. Serveri tõrgeteta töö on teie ettevõtte  äriprotsesside katkematuse vajalik tingimus. 

Baaside uuendamine
Baaside uuendust võib teostada järelpäringu teel või automaatselt Kaspersky Lab serverite plaanil või siis ettevõtte lokaalserveritelt. Seejuures valib rakendus automaatselt vähem koormatud uuendusteserveri. Uuendusi võib samuti laadida Kaspersky Administration Kit serverilt, mis võimaldab hoida kokku paigaldamise aega ja siseneva trafiku mahtu neil juhtudel, kui korporatiivvõrku on paigaldatud mitu Kaspersky Lab toodet.   

Juhtimise mugavus

Kaspersky Administration Kit tsentraliseeritud juhtimise vahend võimaldab korraldada rakenduse juhtimist, seadistamist ja paigaldamist kaugjuhtimise teel üheaegselt mitmel serveril. 

 • Uudis! Tsentraliseeritud paigaldamine ja juhtimine 

Kaspersky Administration Kit tsentraliseeritud juhtimise vahend võimaldab korraldada rakenduse seadistamist ja paigaldamist kaugjuhtimise teel üheaegselt mitmel serveril, samuti kontrollida selle tööd. 

 • Juhtimisvahendite laialdane valik
  Haldur võib valida tema jaoks mugava rakenduse juhtimisvahendi: isikliku rakenduse web-konsooli, Kaspersky Administration Kit korraldusriba.
 • Kerge paigaldamine
  Rakenduse paigaldamine võtab mõne minuti ja seisneb ühe paketi installeerimises. 
 • Kontrolli paindlikud seadistused  
  Rakenduses on ette nähtud seadistuste laialdane valik. Nii näiteks võib haldur:
  • Seadistada viirusevastase kaitse taset 
  • Esitada eraldi seadistused erinevatele failserveri kasutajatele, kes pöörduvad kaitstavate objektide poole 
  • Paindlikult esitada erandeid kontrollist 
  • Esitada rakenduste teatud tegevus kahtlaste ja nakatunud objektide suhtes, sealhulgas ka ohtude tüübi järgi 
  • Paindlikult esitada kontrolli käivitamise plaani. 

Seadistuste laialdased võimalused võimaldavad optimiseerida koormust serveri ressurssidele ja paindlikult juhtida korporatiivvõrgu ohutust. 

 • Aruannete süsteem
  Haldur võib kontrollida rakenduse tööd, vaadates näitlikke graafilisi aruandeid või web-konsooli abil (PDF ja XLS formaatides), või siis läbi Kaspersky Administration Kit. Lisaks sellele võib vaadata läbi aruanded komponentide järgi läbi korralduste rea HTML või CSV formaatides.
 • Teavitamise süsteem rakenduse tööst  
  Rakenduses on ette nähtud sündmuste laialdane nimekiri, millest haldurile võib saata teatise SMS, IM abil, SMTP protokolli alusel või läbi Kaspersky Administration Kit. Rakendus toetab ka SNMP protokolli.

 


Süsteeminõuded

Riistvaranõuded:

Tarkvaranõuded:

 • Protsessor Intel Pentium® II 400 MHz või kiirem   
 • 512 Mb operatiivmälu
 • Juurdelaadimise jagu mahuga vähemalt 1 Gb 
 • 2 Gb vaba ruumi kõvakettal rakenduse paigaldamiseks ja ajutiste failide ning failiregisti säilitamiseks 

32-bitised platvormid:

 • Red Hat Enterprise Linux 6 Server 2.6.32-71.el6.i686
 • Red Hat Enterprise Linux 5.5 server 2.6.18-186.el5
 • Fedora 13 2.6.33.3-85.fc13.i686.PAE
 • CentOS-5.5 2.6.18-194.el5
 • SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 2.6.16.60-0.54.5-default
 • SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 2.6.32.12-0.7-pae
 • Novell Open Enterprise Server 2 SP2 2.6.16.60-0.54.5-default
 • openSUSE Linux 11.3 2.6.34-12-desktop
 • Debian GNU/Linux 5.0.5 2.6.26-2-686
 • Mandriva Enterprise Server 5.1 2.6.27.45-desktop-1mnb
 • Ubuntu 10.04 Server Edition 2.6.32-21-generic
 • FreeBSD 7.3-RELEASE
 • FreeBSD 8.1-RELEASE

64-bitised platvormid:

 • Red Hat Enterprise Linux 6 Server 2.6.32-71.el6.x86_64
 • Red Hat Enterprise Linux 5.5 server 2.6.18-194.el5
 • Fedora 13 2.6.33.3-85.fc13.x86_64
 • CentOS-5.5 2.6.18-194.el5
 • SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 2.6.16.60-0.54.5-default
 • SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 2.6.32.12-0.7-default
 • Novell Open Enterprise Server 2 SP2 2.6.16.60-0.54.5-default
 • openSUSE Linux 11.3 2.6.34-12-desktop
 • Debian GNU/Linux 5.0.5 2.6.26-2-amd64
 • Ubuntu 10.04 Server Edition 2.6.32-21-generic
 • FreeBSD 7.3-RELEASE
 • FreeBSD 8.1-RELEASE

Täiendavad nõuded:

 • Web-brauserid  (läbi Web Management Console juhtimiseks):
 • Keele interpretaator Perl versioonid 5.0 või kiiremad (vt. www.perl.org)
 • Paigaldatud paketid programmide kompileerimiseks (gcc, binutils, glibc-devel, make, ld), samuti paigaldatud operatsioonisüsteemi tuuma lähtekood Kaspersky Antiviiruse moodulite kompileerimiseks.