Kaspersky Antiviirus for Novell NetWare

Kaspersky Antiviirus for Novell NetWare – on viirusevastane rakendus, mis on mõeldud nende failserverite kaitseks, mis töötavad Novell NetWare operatsioonisüsteemide juhtimisel. 

 • Viirusevastane kaitse
 • Paindlik haldamine
 • Rakenduse töö optimeerimine  
 • Süsteeminõuded

FUNKTSIOONID

Kindel viirusevastane kaitse

Kaitse reaalaja režiimis. Rakendus tagab pideva kaitse kahjutekitavate programmide eest, kontrollides faile viiruste olemasolule ja teostades vajadusel nakatunud objektide ravi või eemaldamist. 

Kontroll nõudmisel. Serveri failisüsteemi viirusevastast skaneerimist võib teostada plaanikohaselt või halduri järelpäringu teel. 

Reservkopeerimine. Enne objektide ravi või kõrvaldamist võib rakendus säilitada nende reservkoopiad. Edaspidi võib neid andmeid kasutada siseuuringu läbiviimiseks. 

Ohtlike objektide isoleerimine. Kontrolli ajal avastatud nakatunud ja potentsiaalselt ohtlikud objektid võib paigutada spetsiaalsesse karantiinikataloogi. 

Paindlik haldamine

Tsentraliseeritud kaugjuhtimine. Rakenduse integratsioon Novell Directory Service (NDS) kataloogi teenistusse võimaldab juhtida programmi tööd, kasutades selleks ConsoleOne ja web-moodulit. Süsteemihaldur võib teostada rakenduse tsentraliseeritud paigaldust ja baasseadistust üheaegselt mitmel serveril, kasutades selleks Kaspersky Administration Kit.

Sündmustest teavitamine. Haldur võib Novell NetWare võrgu või elektroonposti teel saada teateid viirusevastaste kontrollide tulemustest, samuti hoiatusi leitud kahjutekitavatest objektidest. 

Sündmuste ajalugu. Rakendus võimaldab luua detailseid aruandeid serveri viirusevastaste kontrollide tulemusel viirusevastaste baaside nõudmisel, sellel alalisel kaitsel. Rakendus annab võimaluse luua detailsed aruanded nõudmisel toimunud serveri viirusevastaste kontrollide tulemuste, selle alalise kaitse ja viirusevastaste baaside uuendamise alusel. 

Baaside automaatne uuendamine. Rakendus uuendab viirusevastaseid baase automaatselt (plaanikohaselt) või halduri nõudel. Kui failide laadimise ajal toimus tõrge, valib programm ise Kaspersky Labi alternatiivse uuenduste serveri. 

Uuenduste juhtimine. Viirusevastaste baaside saadud uuendusi võib levitada teistele võrguserveritele. Uuendatavate failide reservkoopiate loomise võimalus võimaldab pöörduda tagasi baaside eelneva versiooni juurde (näiteks, kui andmed olid vigastatud laadimise protsessis). 

Rakenduse töö optimeerimine

Serveri laadimise reguleerimine. Rakendus annab võimaluse reguleerida serveri keskse protsessori programmi kasutamise taset. See parameeter mõjub otseselt programmi töö kiirusele. 

Objektide skaneerimise mitmekülgsus. Objektide skaneerimise mitmekülgsus tõstab üldist jõudlust üheaegselt mitmelt tööjaamalt saabuvate järelpäringute paralleelse töötluse arvel. Kontrolli kiirus ja maht piirduvad vaid serveri riistvara võimalustega. 

Mitmeprotsessoriliste süsteemide toetus. Töötades mitmeprotsessorlistel süsteemidel võimaldab rakendus teostada mitme viirusevastase tuuma üheaegset käivitust. See võimaldab täiel määral kasutada jaotatud infotöötluse eeliseid. 

Kõrge usaldusväärsus. Koosseisuvälise situatsiooni korral rakenduse töös potentsiaalselt võimalik rike ei mõju  Novell NetWare serveri töövõimele seetõttu, et viirusevastase tuuma käivitust teostatakse kaitstud aadressruumis. 

Süsteeminõuded

Tarkvaranõuded:

 • Operatsioonisüsteem: Novell NetWare 5.x, 6.0, 6.5;
 • Novell Client halduri töökohal;
 • Vastava Support Pack olemasolu:
  • Novell NetWare 5.x jaoks - Support Pack 6 või kiirem,
  • Novell NetWare 6.0 jaoks - Support Pack 3 või kiirem;
 • Microsoft Internet Explorer versioon 6.0 ja kiirem   
 • Paigaldatud veebiserveri Apache ja servlet-konteineri Tomcat olemasolu (web-mooduli juhtimise paigaldamiseks ja tööks);   
 • Kõik serverid ja tööjaamad, millest teostatakse juhtimist, peavad toetama TCP/IP protokolle. 

Riistvaranõuded:

 • protsessor Intel Pentium või kiirem;
 • ligikaudu 12 Mb kättesaadavat (vaba) süsteemmälu; 
 • ligikaudu 8 МБ vaba kettaruumi serveri köidetel.