Kaspersky Antiviirus for Windows Servers Enterprise Edition

Kaasaegsete suurettevõtete arvutivõrk koosneb reeglina serveri klastritest, terminaalserveritest ja failihoidlatest. Taoline infrastruktuur nõuab kõrgeimat kaitseastet. Failiserverite kaitseks on vajalik spetsiaalne tarkvara, mis mitte ainult kaitseb andmeid uusimate kahjutekitavate programmide eest, vaid tagab ka serveri tõrgeteta töö oluliste koormuste korral ning osutab seejuures minimaalset mõju võrgu tööle.   

Kaspersky Antiviirus for Windows Servers Enterprise Edition on spetsiaalselt välja töötatud keerulise infrastruktuuriga võrkude kaitseks ning võimaldab ilma liigsete jõupingutusteta kaitsta teie kõige tähtsamaid äriressursse kaasaegsete infoohtude eest. 

Rakenduse eripärad

 • Uudis! Windows Server 2008 R2 tugi
  Rakendusel on  Windows Server 2008 R2 toe sertifikaat (sealhulgas Server Core režiim ja Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 redaktsioon) ning tagab nii väiksemate ja keskmiste, kui ka suurte ettevõtete kaasaegse võrgustruktuuri kõrgetasemelise viirusevastase kaitse. 
 • Uudis! VMware Ready sertifikaat
  Rakendus on sertifitseeritud tööks platvormi baasil VMware virtualiseerimiseks, tagades nii reaalsete, kui ka virtuaalsete (külalis-) operatsioonisüsteemide virusevastase kaitse.  
 • Uudis! HSM-süsteemide toetus 
  Rakendus toetab tööd hierarhilise juhtimise süsteemidega meeldejätvate seadmetega (Hierarchical Storage Management) ja tagab keeruliselt organiseeritud failisüsteemide efektiivse viirusevastase kaitse. 
 • Uudis! Virtualiseeritud võrgu infrastruktuuri toetus 

Rakendus toetab täielikult Hyper-V virtualiseerimise platvormi, samuti omab VMware Ready sertifikatsiooni. See tagab programmi usaldusväärse töö virtualiseeritud keskkondades. 


Terminaalserverite kaitse Windows Servers Enterprise Edition jaoks mõeldud  Kaspersky Antiviirusega 8.0 

    
Rakendus kuulub järgmiste programmide koosseisu:

Efektiivne kaitse

 • Alaline viirusevastane kaitse ja kontroll nõudmisel 
  Rakendus kontrollib kõiki käivitatavaid, avatavaid ja modifitseeritavaid faile, korraldab nakatunud failide ravi ja eemaldamist, samuti isoleerib karantiinis kahtlased objektid edasiseks analüüsiks. Samuti korraldab rakendus etteantud alade viirusevastast kontrolli halduri järelpäringul või plaani kohaselt. 
 • Proaktiivne kaitse kahjutekitava tarkvara eest
  Viirusevastase kaitse kaasaegne süsteem võimaldab avastada kahjutekitavaid programme isegi sel juhul, kui need ei ole veel viirusevastastesse baasidesse kantud. 
 • Süsteemi kriitiliste alade kontroll
  Eraldi ülesanne võimaldab kontrollida neid operatsioonisüsteemi alasid, mis on rohkem allutatud nakatumisele – näiteks automaatse käivituse objektid ja operatiivmälu. 
 • Kontrolli paindlikud seadistused
  Rakendus lubab seadistada kontrolli sügavust, näidates ära, milliseid faile tasub kontrollida alati ning määrata programmi tegevus kahtlaste ja nakatunud objektide avastamisel sõltuvalt ohtude tüübist. 
 • Kontrolli optimiseerimine iSwift ja iChecker tehnoloogiate abil
  Kaspersky Labi tehnoloogiad iSwift ja iChecker aitavad kokku hoida aega rakenduse töökiiruse suurendamise arvel. Programm kontrollib kõiki objekte vaid esimesel skaneerimisel, järgnevatel aga – vaid uusi ja muudetud faile. 
 • Terminaalserverite kaitse
  Programm kaitseb terminaalservereid Microsoft Terminal Services ja Citrix XenApp, tagab nende lõppkasutajate kaitse, kes töötavad töölaua ja rakenduste publikatsiooni režiimis, informeerib lõppkasutajaid sündmustest terminaali ameti vahendite teel ning tagab kõikide tegevuste auditi, mida peetakse failide ja krüptide üle. Ühilduvus programmiga Citrix XenApp on kinnitatud Citrix Ready sertifikaadiga. Kaspersky Antiviirus 8.0 Windows Servers Enterprise Edition jaoks on ühildatav programmiga Citrix XenApp, mis on kinnitatud Citrix Ready sertifikaadiga.
 • Klastrite toetus
  Rakendus sobib tööks keerulise arhitektuuriga serveri klastritel. Programm kaitseb serveri lokaalkettaid ja klastri üldkettaid, mida käesoleval hetkel valdab kaitstav sõlm. 
 • Ühildatavus teiste kasutajate tarkvaraga 
  Rakendus integreerub kergesti spetsialiseeritud serveri tarkvaraga, sellisega kui IBM Tivoli, Symantec Enterprise Vault ja HP Data Protector.

Üles ^

Kõrge jõudlus

 • Mastabeeritus
  Paljuprotsessoriliste serverite kasutamisel esitab haldur antiviiruse tööprotsesside arvu serverile tehtavate järelpäringute kiirendamiseks. 
 • Serveri laadimise tasakaal
  Programm võimaldab piirata koormust serverile, reguleerides serveri ressursside jaotus antiviiruse ja muude rakenduste vahel sõltuvalt ülesannete prioriteetusest. Vajadusel võib viirusevastane kontroll jätkuda foonrežiimis. 
 • Volitatud protsesside valik
  Haldur võib välistada kontrollist ohtlikud protsessid – näiteks andmete reservkopeerimise või kõvaketta defragmentatsiooni protsessid. 
 • Serveri katkematu töö toetamine
  Viirusevastase kaitse paigaldamisel või uuendamisel serverit ümber laadida ei ole vaja. 

Üles ^

Paindlik haldamine

 • Tsentraliseeritud paigaldamine ja juhtimine
  Rakendus on ühildatav Kaspersky Security Center tsentraliseeritud juhtimise viimase versiooniga, mis võimaldab teostada rakenduse kaugpaigaldamist ja – seadistamist, kontrollida seda tööd ja saada uuendusi. 
 • Mugav juhtimine
  Rakendust võib juhtida otse või kaugjuhtimise teel läbi Microsoft Management Console, Kaspersky Security Center või kasutada selleks korraldusrida. Programm on varustatud intuitiivselt mõistetava graafilise inter-facega programmi Microsoft Management Console jaoks.
 • Halduri õiguste piiritlemine 
  Rakendus annab võimaluse määrata haldurile erineva volituste taseme. Õiguste süsteem annab suurtele ettevõtetele võimaluse toetada siseohutuse vajalikku taset, seda ka IT-personali tasemel. 
 • Kontrolliaja paindlik seadistamine
  Serveri ressursside optimaalseks kasutamiseks ja tõrgete tõenäosuse alandamiseks selle töös võib määrata viirusevastase kontrolli alguse ja lõpu täpse aja, mis võimaldab seda teha vaid serverile minimaalse koormuse perioodil. 
 • Teavitamine rakenduse tööst
  Rakendus sisaldab sündmustelaialdast loetelu, mille kohta haldurile võib saata teatise teadete teenistuse vahendite või elektroonposti teel. Rakendust toetab samuti SNMP protokolli ja tööd programmiga Microsoft Operations Manager (MOM). Öisaks võib haldur kontrollida rakenduse tööd, vaadates läbi Microsoft Windows või Kaspersky Security Center sündmuste žurnaali. Otsingu paindlik süsteem ja filtrite kasutamine  võimaldavad kiiresti leida vajalikku informatsiooni suure mahuga žurnaalides.   

Üles ^

Süsteeminõuded

Riistvaranõuded:

Tarkvaranõuded:

Üldnõuded:

 • x86-ühildatavad süsteemid üheprotsessorlikus või paljuprotsessorlikus konfiguratsioonis 
 • x86-64- ühildatavad süsteemid üheprotsessorlikus või paljuprotsessorlikus konfiguratsioonis 

 

Kettaruum:

 • kõikide programmkomponentide paigaldamiseks – 70 Mb
 • objektide säilitamiseks karantiinis ja reservhoidlas   – 400 Mb (soovitav)
 • registri hoidmiseks – 1 Gb (soovitav)

 

Minimaalne konfiguratsioon:

 • protsessor Intel Pentium IV sagedusega 2,4 GHz
 • operatiivmälu maht – 512 Mb
 • ketta alasüsteem – üks ketas IDE

 

Soovitatav konfiguratsioon:

 • protsessor Intel Xeon 51xx või Intel Xeon 53xx sagedusega 1,86 GHz või kiirem  
 • operatiivmälu maht – 2 Gb
 • RAID-massiiv PERC 5/I baasil

Kaspersky Antiviiruse võib paigaldada serverile, mis töötab 32- või 64-järgulise ОС Microsoft Windows versiooniga. Kaspersky Antiviiruse paigaldamiseks ja kasutamiseks peab arvutil olema paigaldatud Microsoft Windows Installer 3.1. Server peab töötama Microsoft Windows ühe alljärgneva versiooni juhtimisel: 

 • Microsoft Windows Server 2003 x86/x64 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 x86/x64 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 x86/x64 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 x86/x64 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2008 x86/x64 Standard Edition (including. Core mode)
 • Microsoft Windows Server 2008 x86/x64 Enterprise Edition (including. Core mode)
 • Microsoft Windows Server 2008 x86/x64 Datacenter Edition (including. Core mode)
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition (including. Core mode)
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition (including. Core mode)
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition (including. Core mode)
 • Microsoft Windows Hyper-V Server 2008 R2 Release

 

Kaspersky Antiviiruse võib paigaldada järgmistele terminaalserveritele:

 • Microsoft Terminal  Windows 2008 Server
 • Microsoft Terminal Windows 2003 Server
 • Citrix Presentation Server 4.0
 • Citrix Presentation Server 4.5
 • Citrix XenApp 4.5, 5.0 ja 6.0