Kaspersky Antiviirus Microsoft ISA Serverile

Kaspersky Antiviirus® Microsoft ISA Serverile on lahendus andmete komplekskontrolliks, mis saabuvad lokaalsesse võrku internetist HTTP ja FTP protokollide alusel. 

Rakendus toetab kõiki ISA-serverite levinud versioone: 

Funktsioonid

Komplekskaitse viiruste eest

Viirusevastane kontroll reaalaja režiimis. Programm teostab mistahes liiki Microsoft ISA Server läbivate kahjutekitavate programmide otsingut ja eemaldamist. Kontrollile allutakse ka arhiveeritud ja pakendatud praktiliselt igat formaati faile. 

Potentsiaalselt ohtliku tarkvara esiletoomine.   Laiendatud viirusevastaste baaside kasutamisel kaitseb rakendus mitte ainult viiruste eest, vaid ka potentsiaalselt ohtlike programmide eest. Selle klassi hulka kuuluvad reklaamprogrammid, infokogumisprogrammid, kannatanu-arvuti kaugjälgimiseks ja kaugjuhtimiseks mõeldud programmid ja muud utilitid, milliseid kurjategija võivad kasutada omadel eesmärkidel. 

Eesrindlikud tehnoloogiad. Kaspersky Antiviirus Microsoft ISA Serverile väljatöötamisel kasutati kõige kaasaegsemaid kaitsetehnoloogiaid kahjutekitavate programmide eest. Võrdlustestide tulemusel tagab Kaspersky Lab viirusevastane tuum, millel põhineb lahendus, maailma ühe kõrgema kahjutekitavate programmide avastamise taseme. 

Serverite massiivi kaitse (vaid Microsoft ISA Server Enterprise Edition-le). Microsoft ISA Server jaoks mõeldud Kaspersky Antiviiruse kasutamine on optimaalne massiivi režiimis (Array Member) töötavate ISA-serverite usaldusväärse kaitse tagamiseks. Programm tagab kõikide massiivi kuuluvate serverite tsentraliseeritud juhtimist, samuti viirusevastaste baaside tsentraliseeritud uuendamist.  

Rakenduse töö optimeerimine 

Mitme viirusevastase tuuma eksemplari käivitamine. Lahenduse mastabeeritus tagatakse viirusevastase tuuma mitme eksemplari üheaegse käivitamise võimalusega. 

Kontrollitavate objektide ja usaldatavate serverite valik.  Koormuse vähendamiseks serverile võib haldur protsessist välja jätta mõningaid objektide tüüpe, samuti serverilt usaldavate nimekirja lülitatud traffiku.  

Rühmareeglite häälestus. Rakendus võimaldab halduril luua kasutajate rühma ja luua nende jaoks andmete kontrollireeglid individuaalsetena kooskõlas kompanii ohutuspoliitikaga. 

Intel Xeon™ optimeerimine. Tänu optimeerimisele paljuprotsessorlikel serveritel kasutamiseks Intel Xeon™ tehnoloogia baasil, erineb Kaspersky Antiviirus  Microsoft ISA Server jaoks mastabeeritusega ja kõrgenenud jõudlusega, mis võimaldab kasutada rakendusi kõrgete koormuste tingimuses.   

Paindlik haldamine

Keskhaldus. Rakendust võib juhtida nii lokaalselt, kui kaugjuhtimise teel. Haldur võib häälestada kõikide massiivi 1 kuuluvate serverite parameetrid, määrata ohutuspoliitika kasutajate rühmale, saada aruandeid rakenduste töö kohta, uuendada viirusevastaseid baase. 

Teavitamise ja aruandluse süsteem. Monitooringu vahendina pakub Kaspersky Antiviirus В Microsoft ISA Server jaoks Windows jõudlusandureid. Kõik tähtsad teated Kaspersky Antiviiruse töö kohta sisestatakse Windows rakenduste süsteemžurnaali.

Automaatne uuendamine. Viirusevastase baasi ja programm-moodulite uuendust võib teostada tsentraliseeritult. Sõltuvalt seadistusest, toimub uuendusprotsess automaatselt või järelpäringu teel, läbi Interneti, Kaspersky Lab spetsialiseeritud serveritelt või uuenduste etteantud lokaalserveritelt. Kaspersky Lab laseb uuendusi välja iga tund. 

Süsteeminõuded

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition Service Pack 1

Tarkvaranõuded

Riistvaranõuded

 • Protsessor Intel Pentium III taktisagedusega 550MHz
  • 512 Mb operatiivmälu
 • Vähemalt 50 Mb vaba kettaruumi rakenduse paigaldamiseks
 • Vähemalt 200 Mb vaba kettaruumi andmete ajutiseks säilitamiseks enne viirusevastast kontrolli   

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition Service Pack 1

Tarkvaranõuded

 • Microsoft Windows Server 2003

Riistvaranõuded

 • Protsessor Intel Pentium III taktisagedusega 733MHz
  • 512 Mb operatiivmälu
 • Vähemalt 50 Mb vaba kettaruumi rakenduse paigaldamiseks
 • Vähemalt 200 Mb vaba kettaruumi andmete ajutiseks säilitamiseks enne viirusevastast kontrolli

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition

Tarkvaranõuded

Riistvaranõuded

 • Protsessor Intel Pentium III taktisagedusega 550MHz
 • 512 Mb operatiivmälu
 • Vähemalt 50 Mb vaba kettaruumi rakenduse paigaldamiseks 
 • Vähemalt 200 Mb vaba kettaruumi andmete ajutiseks säilitamiseks enne viirusevastast kontrolli.    

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Enterprise Edition

Tarkvaranõuded

 • Microsoft Windows Server 2003

Riistvaranõuded

 • Protsessor Intel Pentium III taktisagedusega 733MHz
 • 512 Mb operatiivmälu
 • Vähemalt 50 Mb vaba kettaruumi rakenduse paigaldamiseks 
 • Vähemalt 200 Mb vaba kettaruumi andmete ajutiseks säilitamiseks enne viirusevastast kontrolli.