Kaspersky Security Microsoft Exchange Servers jaoks

Elektroonpost on täna kahjutekitavate programmide ja rämpsposti levimise üheks põhiliseks kanaliks, mis teeb korporatiivse postiserveri efektiivse kaitse eluliselt vajalikuks.  Kaspersky Security Microsoft Exchange Servers jaoks tagab Microsoft Exchange postiserverite igakülgse kaitse kahjutekitavate programmide  ja soovimatu korrespondentsi eest tänu uuele võimsale viirusevastasele tuumale, teadete hoolsale viirusevastasele kontrollile ja rämpsposti eristamise intellektuaalsete tehnoloogiate kasutamisele. Tulemusel saavad olema kaitstud mitte ainult teie postiserver, vaid ka korporatiivserver terviklikult rämpsposti ja kahjutekitavate programmide eest. 

Rakenduse eripärad

 • Uudis! Võimas viirusevastane tuum
  Uus võimas viirusevastane tuum võimaldab kiiremini läbi viia objektide kontrolli süsteemiressursside kasutamise madalamal tasemel. 
 • Uudis! Kõrge jõudlus
  Uus tuum tagab rakenduse töö kõrge jõudluse ja stabiilsuse minimaalsete nõudmiste juures operatiivmälu mahule. 
 • Uudis! Igakülgne kaitse
  Rakendus tagab Microsoft Exchange Server 2010 igakülgse kaitsee  ning on ühildatav Database Availability Group (DAG).
 • Uudis! Paindlikud seadistused
  Kaspersky Security Microsoft Exchange Servers jaoks omab paindlikke ja mugavaid seadistusi korporatiivvõrgu infrastruktuuri kindlaks kaitseks rämpsposti ja kahjutekitavate programmide eest, arvestades firma äriprotsesside kõiki eripärasid. 
 • Uudis! Laiendatud keeleline toetus
  Rakendus teostab erinevates keeltes, sealhulgas aasia rühma keeltes kirjutatud teadete spämmi olemasolu kontrolli 
 • Uudis! Ühilduvus VMware-ga
  Rakendus kaitseb Microsoft Exchange serveritest läbiminevat postitrafikut, mis on paigaldatud nii füüsilistel, kui ka virtuaalsetel (külalis) seadmetel. 
   

Toodetesse kuulub:

Intellektuaalne eristamine ja efektiivne kaitse rämpsposti eest 

 • Rämpsposti eristamise intellektuaalsed tehnoloogiad
  Rakendus kontrollib kõiki teateid rämpsposti olemasolust, kasutades filtratsiooni formaalsete tunnuste alustel (e-mail ja saatja IP-aadress, kirja, pealkirja suurus). Lisaks sellele analüüsitakse iga kirja sisu ja manuseid intellektuaalsete tehnoloogiate, sealhulgas unikaalsete graafiliste signatuuride abil kujutistena saadetava rämpsposti eristamiseks. 
 • Uudis! Teadete täiendav kontroll
  Täiendavaks kaitseks rämpsposti eest kasutatakse teadete kontrolli rämpsposti aadresse sisaldavate DNSBL nimekirjade alusel, samuti SURBL tehnoloogia alusel, mis eristab rämpspostiga URL kirja tekstis. 
 • Teadete klassifitseerimine
  Haldur võib esitada töötluse erinevad reeglid soovimatu korrespondentsi igale kategooriale, mis välistab tähtsa informatsiooni kadumise: üheselt soovimatuid teateid võib blokeerida, kahtlaseid kirju – saata „Soovimatute kirjade“ mappi, formaalseid teateid aga (näiteks kinnitusi teadete saamise ja läbilugemise kohta) – „Sisenevate“ mappi. 
 • Uudis! Valged ja mustad nimekirjad
  Rakenduses on ette nähtud isiklike usaldavate (valgete) ja mustade nimekirjade loomise võimalus, mis moodustatakse saatja SMTP- või IP-aadressi alusel. Valge nimekirja võib samuti moodustada saaja SMTP-aadressi alusel. Kui aadress on kantud valgesse nimekirja, sellist kirja ei kontrollita ja saadetakse vahetult saajale; kui aadress asub mustas nimekirjas, tähistatakse kiri vastava pealkirjaga ning edasi töödeldakse vastavalt halduri poolt kehtestatud reeglitele. 

Efektiivne kaitse kahjutekitavatest programmidest 

 • Kontroll reaalaja režiimis
  Programm teostab igat liiki viiruste, usside, troojalaste ja muude kahjutekitavate programmide otsingut ja eemaldamist sisenevate ja väljuvate postisaadetiste voolus, sealhulgas praktiliselt mistahes formaati manuseid. Rakendus avastab ja eemaldab mitte ainult üheselt kahjutekitavaid, vaid ka potentsiaalselt kahjulikke programme. 
 • Foonkontroll järelpäringu või plaani alusel
  Rakendus kontrollib serveril säilitavaid üldmappe ja teatiseid foonrežiimis, mis tagab kõikide objektide töötluse viirusevastaste baaside kõige aktuaalsema versiooni kasutamisega, suurendamata seejuures koormust serverile. 
 • Reservkopeerimine
  Rakendus säilitab teadete koopiaid reservhoidlas enne nende ravimist või kõrvaldamist, mis võimaldab taastada tähtsa informatsiooni ebakorrektse ravi korral või kirja eksliku kandmise korral „rämpsposti“ kategooriasse. Objekti leidmise mugavuseks on reservhoidlas ette nähtud otsinguparameetrite laialdane valik. 

Paindlik haldamine

 • Peenseadistus
  Haldur võib seadistada rakenduse tööd sõltuvalt ettevõtte ohutuspoliitikast ja seadmestiku võimalustest – näiteks, välistada kontrollist teatud tüüpi failid või seadistada antispämmi intensiivsuse tase. Samuti võib seadistada antiviiruse ja antispämmi käitumise stsenaariume kirjade erinevatele kategooriatele, koostada valgeid ja musti nimekirju, vormides neid saatjate ja saajate järgi, ja palju muud. 
 • Baaside uuendamine
  Viirusevastaste baaside uuendust võib teostada järelpäringu teel või automaatselt Kaspersky Labi serveritelt internetis või siis firma etteantud lokaalserveritelt. Viirusevastaste baaside ja spämmi eristamise baaside uuendamist võib teostada üksteisest sõltumatult. 
 • Juhtimise mugavus
  Rakenduse seadistust ja haldamist (s.h. kaugseadistust ja – haldamist) teostatakse läbi juhtimiskonsooli, mis ehitatakse Microsoft Management Console sisse – halduri jaoks mugav ja omane juhtimisvahend. 
 • Üksikasjalikud aruanded
  Haldur võib kontrollida rakenduse tööd ja viirusevastase kaitse seisukorda, kasutades selleks näitlikke HTML-aruandeid või vaadates läbi Windows sündmuste žurnaali. Aruannete moodustamise perioodilisuse ja nende sisu määrab haldur. Aruandeid võib säilitada kettal või saata elektroonposti teel. 
 • Teavitamise süsteem
  Rakendusse on sisse ehitatud mugav halduri teavitamise süsteem – elektroonposti teel või läbi Windows sündmuste žurnaali, kus haldur võib vaadata teateid programmi tööst koos Windows rakenduste teadetega. 

Süsteeminõuded

Üldnõuded

Microsoft Exchange Servers jaoks mõeldud Kaspersky Security 8.0 edukaks tööks peab kaitstav server vastama järgmistele nõuetele: 

 • 64-bitiline server üheprotsessorlikus või paljuprotsessorlikus konfiguratsioonis  
 • 100 Mb vaba ruumi kõvakettal rakenduse kõikide komponentide paigaldamiseks  
 • 5 Gb kettaruumi (soovitatav) objektide reservkoopiate säilitamiseks 
 • Microsoft Exchange Servers jaoks mõeldud Kaspersky Security 8.0 seadmenõuded vastavad kaitstava serveri  Microsoft Exchange nõuetele. Nõutava kettaruumi maht sõltub rakenduse seadistusest ja selle töörežiimist. Reservhoidla suurus vaikimisi võib moodustada kuni 5 Gb.
 • Juhtimiskonsooli seadmenõuded:
  • Protsessor Intel Pentium sagedusega 400 MHz ja kiirem (soovitatav1000 MHz)
  • 265 Mb operatiivmälu
  • 500 Mb vaba ruumi kõvakettal rakenduse failide säilitamiseks

Microsoft Exchange Server toetatavad versioonid:

 • Microsoft Exchange Server 2007 x64
 • Microsoft Exchange Server 2007 x64 Service Pack 1
 • Microsoft Exchange Server 2007 x64 Service Pack 2
 • Microsoft Exchange Server 2010
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2

Operatsioonisüsteemid

Rakenduse võib paigaldada serverile Microsoft Windows 64-bitise versiooni juhtimisel.
Microsoft Exchange Servers jaoks mõeldud Kaspersky Security 8.0 edukaks paigaldamiseks ja tööks peab kaitstaval serveril olema paigaldatud Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1.
Server peab töötama Microsoft Windows ühe järgmistest versioonidest juhtimisel:

 • Microsoft Small Business Server 2008 Standard
 • Microsoft Small Business Server 2008 Premium
 • Microsoft Essential Business Server 2008 Standard
 • Microsoft Essential Business Server 2008 Premium
 • Microsoft Windows Server 2008 x64 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2008 x64 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2008 x64 Enterprise Edition Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2008 x64 Standard Edition Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2008 x64 Standard Edition Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 R2 Enterprise Edition Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 R2 Standard Edition Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 Enterprise Edition Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 Standard Edition Service Pack 2

Juhtimiskonsool

Juhtimiskonsooli võib paigaldada serverile 32- või 64-bitise Microsoft Windows versiooni juhtimisel.
Juhtimiskonsooli edukaks paigaldamiseks ja tööks peavad kaitstavale serverile olema paigaldatud Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 ja Microsoft Management Console 3.0.

Server peab töötama Microsoft Windows ühe järgmistest versioonidest juhtimisel:

 • Microsoft Small Business Server 2008 Standard
 • Microsoft Small Business Server 2008 Premium
 • Microsoft Essential Business Server 2008 Standard
 • Microsoft Essential Business Server 2008 Premium
 • Microsoft Windows Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 (with Service Pack 2 installed)
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows XP x64 (with Service Pack 2 installed)
 • Microsoft Windows Vista х64 / Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows Server 2003 (with Service Pack 2 installed)
 • Microsoft Windows XP (with Service Pack 3 installed)

Täiendavad nõuded

Rakenduse tööks läheb vaja juurdepääsu lokaalsele või eemaldatud SQL-serverile.   

Microsoft SQL Server toetatavad versioonid:

 • MS SQL Server 2005 Express Edition
 • MS SQL Server 2005 Standard Edition
 • MS SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • MS SQL Server 2008 Express Edition
 • MS SQL Server 2008 Standard Edition
 • MS SQL Server 2008 Enterprise Edition