Kaspersky Antiviirus Linux Postiserverile

Kaspersky Antiviirus Linux Postiserverile on ettevõtte postitrafiku efektiivne viirusevastane kaitse. 

Rakendus integreeritakse olemasolevasse postisüsteemi täiendava moodulina ning reaalaja režiimis teostab SMTP protokolli alusel suunduvate postisaadetiste kahjutekitava koodi olemasolu kontrolli, samuti teostab järelpäringu alusel serveri failisüsteemide kontrolli. 

Kaspersky Antiviirus Linux Postiserverile on mõeldud levinumatele postiserveritele – Postfix, Sendmail, Qmail ja Exim.

 • Viirustõrje
 • Teadete täiendav filtreerimine
 • Paindlik juhtimine
 • Süsteeminõuded

FUNKTSIOONID

Kompleksne viirusevastane kontroll ja ravi 

Kompleksne viirusevastane kontroll. Kaspersky Antiviirus Linux Postiserverile teostab kahjutekitava koodi otsingut e-kirja kõikides elementides. Rakendus teostab kõikide viiruseliikide, kahjutekitavate ja potentsiaalselt ohtlike programmide otsingut ja eemaldamist praktiliselt mistahes formaadis sisenevatest ja väljuvatest postiteadetest

Teavitused. Kahtlase või infitseeritud objekti avastamisel saavad süsteemihaldur, kirja saatja ja kirja saaja teatise, mille sisu ja formaadi kehtestab süsteemi haldur. Süsteemiteateid võib saata igas keeles. 

Karantiin. Infitseeritud, kahtlased ja kahjustatud objektid, avastatud serveri failisüsteemis või postiteadete voolus, võib üle kanda karantiini, kus edaspidi võib nendega edasi töötada – ravida, eemaldada jne. 

Reservkoopiad. Siin on ette nähtud võimalus luua reservhoidla (backup) nakatunud objektide koopiate säilitamiseks enne nende ravi, mis võimaldab need taastada ootamatu tõrke korral. 

Serveri failisüsteemide kontroll. Lisaks postitrafikule võimaldab Kaspersky Antiviirus Linux Postiserverile järelpäringu alusel teostada serveri failisüsteemide viirusevastast kontrolli. Kontrolli teostatakse unikaalse tehnoloogia  iChecker abil, mis võimaldab oluliselt lühendada objekti teise ja järgnevate kontrollide aega. 

Teadete täiendav filtreerimine

Mahutuste tüüpide järgi.

Rakenduste seadistused annavad võimaluse teostada postitrafikute filtreerimist sisestatud failide nimede ja tüüpide järgi ning rakendada filtreeritud teadetele eraldi töötlusreegleid. 

Rühmakasutajate alusel.

Haldur võib luua postisüsteemi kasutajate rühma, määrates igale rühmale teadete töötlemise individuaalsed reeglid ning määrates kindlaks piirangute erinevad tasemed.  

 

Paindlik juhtimine ja haldamine

Kaugjuhtimine. Kaspersky Antiviirus Linux Postiserverile töö seadistust võib teostada nii traditsiooniliselt – läbi rakenduse konfiguratsioonilise faili, kui ka läbi web-interface. 

Uuenduste režiimi häälestus.

Viirusevastaste baaside uuendust võib teostada järelpäringu teel või automaatselt Kaspersky Lab serveritelt internetis või siis uuenduste lokaalserveritelt. Haldur võib valida kasutatavate viirusevastaste baaside tüübi – standardse või laiendatud (potentsiaalselt ohtlike programmide, selliste kui Spyware, avastamiseks).  

Süsteeminõuded

Seadmenõuded postiserverile igapäevase trafikuga 200 Mb: 

Riistvaranõuded:

 • Protsessor Pentium3 GHz või rohkem
 • Mälu 1GB või rohkem
 • Kettamaht 200MB või rohkem

Üks alltoodud 32-bitisest operatsioonisüsteemist:

 • Red Hat Enterprise Linux Server 5.2;
 • Fedora 9;
 • SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2;
 • openSUSE Linux 11.0;
 • Debian GNU/Linux 4.0 r1;
 • Mandriva Corporate Server 4.0;
 • Ubuntu 8.04.1 Server Edition;
 • FreeBSD 6.3, 7.0.

Üks alltoodud 64-bitisest operatsioonisüsteemist: 

 • Red Hat Enterprise Linux Server 5.2;
 • Fedora 9;
 • SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2;
 • openSUSE Linux 11.0.

Üks postisüsteemidest:

 • Sendmail 8.12.x või rohkem;
 • Qmail 1.03;
 • Postfix 2.x;
 • Postfix 2.4.x+ ;
 • Exim 4.x;
 • Exim 4.51+ ("exim-dlfunc" integratsiooni jaoks, s.t. läbi dünaamiliselt laetava funktsiooni). 

Perl versioonid 5.0 ja kiiremad, utilitid Linux/FreeBSD: awk, grep, sed.

Programm Webmin (www.webmin.com), kui planeeritakse Kaspersky Antiviiruse kaugjuhtimist. 

NET-SNMP versioon 5.2.1.2 või kiirem, kui planeeritakse SNMP kasutust.