Kaspersky Antiviirus for Microsoft ISA Server and Forefront TMG Standard Edition

Kaspersky Antiviirus for Microsoft ISA Server and Forefront TMG Standard Edition-ile tagab ohutu juurdepääsu internetile organisatsiooni kõikidele töötajatele, eemaldades andmevoolust automaatselt kahjutekitavad ja potentsiaalselt ohtlikud programmid, mis saabuvad korporatiivvõrku internetist HTTP , FTP, HTTPS, SMTP ja POP3 protokollide alusel.

Rakenduse eripärad

 • Uudis!  Versiooni 8.0 viirusevastane tuum 
  Uus tuum tagab rakenduse töö kõrgenenud jõudluse ja stabiilsuse operatiivmälu madala mahu nõudmise korral. 
 • Uudis! Microsoft Forefront TMG 2010 Standard Edition toetus
  Rakendus toetab Microsoft uut toodet, mis tuli Microsoft ISA Server asemele.
 • Uudis! Postitrafiku kaitse 
  Rakendus kontrollib postitrafikut, mis suundub SMTP ja POP3 protokollide alusel.
 • Uudis! Kaitse seisukorra monitooring reaalaja režiimis 

Rakendusse on sisse ehitatud infopaneel, mis reaalaja režiimis kajastab andmed serverite Microsoft ISA/TMG kaitse seisukorrast, s.h. andmed uuendatud viirusevastaste baaside kohta.    

 • Uudis! Sertifikaat VMware Ready
  Rakendus kaitseb andmeid, mis suunduvad läbi Microsoft ISA/TMG serverite, mis on paigaldatud nii füüsilistele kui ka virtuaalsetele (külastus) seadmetele.
      

 

Üles ^

Efektiivne kaitse kahjutekitavate programmide eest

 • Trafiku kontroll reaalaja režiimis
  Rakendus teostab igat liiki kahjutekitavate programmide otsingut ja nende eemaldamist andmevoolust, mis suundub läbi Microsoft ISA Server ja Forefront TMG. Sealhulgas allutatakse kontrollile ka praktiliselt igat formaati arhiveeritud ja pakendatud failid. 
 • Väljuva trafiku kontroll
  Rakendus kontrollib nii väljuvatel, kui sisenevatel trafikutel kahjutekitavate objektide olemasolu. Tänu sellele säilitab ettevõte oma reputatsiooni, kuna väljuv trafik ei pea kindlasti sisaldama kahjutekitavaid objekte.  
 • Uudis! HTTP (S), FTP, SMTP ja POP3 protokollide teel avaldatud serveritele saabuvate trafikute kontroll 
  Rakendus kontrollib avaldatud serveritele saabuvat trafikut – näiteks, web-interface kasutamisel korporatiivpostile juurdepääsuks läbi Outlook Web Access.
 • Uudis! HTTPS protokolli alusel läbiva trafiku kontroll (ainult Forefront TMG jaoks)
  Rakendus kontrollib HTTPS protokolli alusel läbivaid andmeid, mis võimaldab tagada kaitstud ühenduste ohutuse. 
 • Uudis! VPN-ühenduste toetus 
  Rakendus kontrollib läbi VPN-ühenduste tulevat trafikut, korraldatud Microsoft ISA Server või Forefront TMG vahendite poolt. 
 • Uudis! Reservkopeerimine
  Rakendus säilitab infitseeritud, vigastatud ja kahtlased objektid reservhoidlas, mis võimaldab taastada vajaliku objekti juhul, kui see oli ebakorrektselt ohtlikuna määratletud. See võib olla aktuaalne nii nende andmete jaoks, mida antakse edasi HTTP või FTP protokolli alusel, kui ka nende andmete jaoks, mida edastatakse SMTP protokolli alusel. Objekti leidmise mugavuseks on reservhoidlas ette nähtud otsinguparameetrite laialdane valik. 

Üles ^

Kõrge jõudlus

 • Mastabeeritus
  Võimalus käivitada üheaegselt mitu viirusevastast tuuma annab võimaluse tõsta kontrolli jõudlust ja optimeerida koormust serverile sõltuvalt selle konfiguratsioonist ja kontrollitava trafiku mahust. Viirusevastaste tuumade nõutav arv määratakse automaatselt rakenduse paigaldamisel ning vajaduse korral võib haldur seda muuta. 
 • Kõrge töökiirus
  Tänu rakenduse optimeeritud arhitektuurile, uue viirusevastase tuuma võimalustele ja failide skaneerimise spetsiaalsele režiimile, toimub trafiku kontroll maksimaalselt kiiresti, venitamata infoedastust lõpptarbijatele. 

Üles ^

Paindlik haldamine

 • Juhtimine läbi  MMC
  Rakendust võib juhtida läbi haldamise konsooli MMC baasil nii lokaalselt, kui kaugjuhtimise teel. Konsoolil on mugav, intuitiivselt mõistetav graafiline interface.   
 • Uudis! Poliitikate paindlik juhtimine 
  Rakenduses on ette nähtud poliitikate (trafiku töötlemise reeglite) seadistamise ja juhtimise laialdased võimalused skaneerimisel. Haldur võib kehtestada erinevad kontrollireeglid erinevatele serveritele, arvutitele, IP_ aadresside diapasoonidele, domeeninimedele ja allvõrkudele, koostada usaldavate saitide nimekirju ja teha kontrollist muid erandeid, mis on vajalikud rakenduse töö optimeerimiseks kooskõlas ettevõtte ärivajaduste ja ohutuspoliitikaga. 
 • Detailsed aruanded ja teavitamise süsteem 
  Haldur võib kontrollida rakenduse tööd ja viirusevastase kaitse seisukorda, kasutades selleks näitlikke aruandeid või vaadates läbi sündmuste žurnaali. Tähtsatest sündmustest teavitamiseks kasutatakse standardset mehhanismi ISA Alerts. Haldur valib teavitamise viisi Windows kättesaadavatest standardsetest vahendites. Aruannete koostamise perioodilisuse ja nende sisu määrab samuti haldur.   
 • Jõudluse kontroll
  Rakenduse jõudluse ja selle vastastikkuse tegevuse hindamiseks serveri muu tarkvaraga, võib haldur kasutada Windows standardseid vahendeid (Performance Monitor), kuhu lisatakse isiklikke rakendusandureid. 
 • Baaside uuendamine
  Viirusevastaste baaside uuendust võib teostada järelpäringu teel või automaatselt Kaspersky Lab serveritelt internetis või siis kompanii poolt etteantud lokaalserveritelt. Uuenduse optimeeritud protsess hoiab kokku halduri aega ja välist trafikut.

Üles ^

Süsteeminõuded

Nõuded arvutile, millele paigaldatakse Kaspersky Antiviirus: 

Operatsioonisüsteemid:

Riistvaranõuded:

Mistahes loetletud operatsioonisüsteemist:

 • Kaspersky Antiviiruse kasutamiseks koos  Microsoft ISA Server 2006 Standard Edition:
  • Microsoft Windows Server 2003 SP2
  • Microsoft Windows Server 2003 R2
 • Kaspersky Antiviiruse kasutamiseks koos  Forefront TMG Standard Edition:
  • Microsoft Windows Server x64 2008 SP2
  • Microsoft Windows Server x64 2008 R2
  • Microsoft Management Console 3.0
  • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
  • Microsoft ISA Server 2006 Standard Edition/ Forefront TMG Standard Edition Console

Minimaalsed seadmenõuded arvutile, millele paigaldatakse Kaspersky Antiviirus 

 • Kaspersky Antiviiruse kasutamiseks koos  Microsoft ISA Server 2006 Standard Edition:
  • Protsessor sagedusega 1 GHz
  • 1 Gb operatiivmälu ja
  • 2.5 Gb vaba ruumi kõvakettal

 

 • Kaspersky Antiviiruse kasutamiseks koos  Forefront TMG Standard Edition:
  • 64-bitiline kahetuumaline protsessor   
  • 2 Gb operatiivmälu
  • 2.5 Gb vaba ruumi kõvakettal   

 

Programmnõuded arvutile, millele paigaldatakse Juhtimiskonsool: 

Operatsioonsüsteemid:

Riistvaranõuded:

Mistahes loetletud operatsiooninõuetest:

 •  
 • Microsoft Windows 7 x64 Professional / Enterprise / Ultimate Edition
 • Microsoft Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate Edition
 • Microsoft Windows Server 2008 x64 Enterprise / Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 R2 Enterprise / Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 Enterprise / Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 x64 SP2
 • Microsoft Windows Server 2003 SP2
 • Microsoft Windows Vista x64
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows XP x64 SP2
 • Microsoft Windows XP SP3 (vaid siis, kui konsool ühendatakse Microsoft ISA Server paigaldatud Kaspersky Antiviirusega)
 • Microsoft Management Console 3.0
 • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
 • Microsoft ISA Server 2006 Standard Edition/ Forefront TMG Standard Edition Console
 • Protsessor sagedusega 1 GHz
 • 1 Gb operatiivmälu

Üles ^