KASPERSKY TOTAL SECURITY for BUSINESS

TURVALISUSE TAGAMISE JA SÜSTEEMSE HALDAMISE KOMPLEKSLAHENDUS

  • Töökohtade kontroll ja kaitse
  • Andmete krüpteerimine
  • Mobiilseadmete haldamine
  • Süsteemse haldamise vahendid
  • Postiserverite kaitse
  • Ühisserverite kaitse
  • Internetiväravate kaitse

 

PROOVIVERSIOON

 

Eelised

Kaspersky TOTAL Security for Business on suurte ettevõtete kompleksne turvalahendus. See on mõeldud ettevõtetele, kes vajavad kõigi võrgusõlmede kaitse laiendatud tehnoloogiaid. Töökohtade, failiserverite ja mobiilseadmete kaitsevahendite, krüpteerimise tehnoloogiate, paindlike töökohtade kontrolli vahendite ja süsteemse juhtimise kõrval pakub Kaspersky TOTAL Security for Business postiserverite, ühisserverite ja läbi internetiväravate kulgeva liikluse kaitset.

Teie ettevõtte usaldusväärne kaitse pahavara eest
„Kaspersky Lab“ pahavara kaitse tehnoloogiad on tuntud oma usaldusväärsuse poolest. Uusimate pahavara kaitse tehnoloogiate – signatuuri-, ennetus- ja pilvetehnoloogia kooslus võimaldab luua turvalisuse tagamiseks efektiivse mitmetasandilise süsteemi.

Failiserverite kaitse
Jagatud ligipääsul andmetele on palju eeliseid. Ent kasvõi ühe kahjustatud faili tekkimisel võib kahjulik programm levida üle kogu ettevõtte võrgu. Kaspersky TOTAL Security for Business sisaldab failiserverite kaitset pahavaralise tegevuse eest. See võimaldab teie ettevõttel kasutada jagatud ligipääsu andmesäilitus-süsteemidele ilma turvalisust ohustamata.

Turvalisuse tugevdamine ilma juhtimist komplitseerimata
Ettevõtte edu sõltub paljuski uute tehnoloogiate rakendamisest ja ettevõtete IT-infrastruktuurid muutuvad üha keerukamaks, mis komplitseerib kõigi süsteemide juhtimist ja turvalisuse tagamist. Kaspersky TOTAL Security for Business sisaldab süsteemse juhtimise funktsioone, mis säästavad ressursse ja aega, lihtsustades terve rea ülesannete täitmist, alates kogu riist- ja tarkvara aruandluse automatiseerimisest kuni turvaaukude seire, parandamise ja süsteemide taastamiseni.

Hinnalise informatsiooni kaitse isegi seadme kaotamisel
On rohkesti näiteid, mil sülearvuti, mobiilseadme või irdkandja kaotamine on toonud kaasa konfidentsiaalsete andmete lekkimise. Niisugustel juhtudel võivad finantsriskid ja kahjustatud reputatsioon saada ettevõttele saatuslikuks. Kaspersky TOTAL Security for Business sisaldab võimsaid krüpteerimise tehnoloogiaid, mis muudavad ettevõtte hinnalise informatsiooni lekkimise seadme kaotamise korral vähe tõenäoliseks.

Kaitse häkkerite rünnaku eest ja rohkem kontrollivõimalusi IT-osakonnale
„Kaspersky Lab“ täiustatud tulemüür suurendab kaitsetaset, kontrollides efektiivselt sissetulevat ja väljaminevat liiklust, paindlikud kontrollivahendid võimaldavad aga IT-osakonnal hallata töötajate ligipääsu internetile ning nendepoolset seadmete ja programmide kasutamist. Programmi kontrolli, seadmete kontrolli ja veebikontrolli funktsioonide abil saavad IT-spetsialistid määrata, missuguseid programme on lubatud võrgus käivitada, missugustel seadmetel on ligipääs ettevõtte IT-infrastruktuurile ja missugusel viisil on töötajatel õigus internetti kasutada.

Mobiilseadmete ohutu kasutamine
Isiklikud seadmed, mida kasutatakse ligipääsuks ettevõtte süsteemidele, võivad kujutada andmetele täiendavat ohtu. Tänu mobiilseadmete kaitse ja nende haldamise funktsioonidele Kaspersky TOTAL Security for Business tootes võite te kontrollida mobiilseadmete turvalisust ja nende ligipääsu ettevõtte süsteemidele ja andmetele.

Security for Mail-server
Kaspersky TOTAL Security for Business pakub lihtsalt juhitavaid postiserveritele mõeldud pahavara ja rämpsposti kaitse vahendeid. Lisaks efektiivsele viiruseotsingule teostab „Kaspersky Lab“ toode intellektuaalset rämpsposti filtreerimist, eemaldades ohtlikud ja soovimatud kirjad ning vähendades liikluse mahtu ettevõtte võrgus.

Kogu ettevõtte ohutu ligipääs internetile
Kaspersky TOTAL Security for Business koosseisu on lisatud kaitsevahendid pahavara eest, tagades nii läbi Microsoft Windows ja Linux internetiväravate tuleva liikluse ohutuse. Eemaldades automaatselt pahavara ja tagades kasutajatele ohutu ligipääsu internetile, aitab „Kaspersky Lab“ toode tõsta töö tootlikkust.

Ühisserverite kaitse tootlikkuse tõstmiseks
Kaspersky TOTAL Security for Business koosseisu kuuluvad SharePoint platvormi pahavara kaitse vahendid, mis tagavad ohtude avastamise kõrge protsendi, haldamise lihtsuse ja aruandluse koostamise paindlikkuse. Need pakuvad sisu ja failide filtreerimise võimalust, aidates seega muuta ühistöö poliitikat ja vältides ebausaldusväärse sisuga objektide levitamist ettevõtte võrgus.

Võimalused

Kaspersky TOTAL Security for Business tootega saate te tagada kõigi võrgusõlmede ohutuse, sealhulgas töökohad, failiserverid, internetiväravad, ühisserverid ja mobiilseadmed. Sisaldades efektiivseid kaitsetehnoloogiaid ja laialdasi võimalusi süsteemseks haldamiseks, võimaldab Kaspersky TOTAL Security for Business kontrollida detailselt suurt funktsioonide spektrit* ühtse juhtimiskonsooliga Kaspersky Security Center.

*Kaspersky Security Center tagab tsentraliseeritud kontrolli enamusele „Kaspersky Lab“ lahendustele, mis on ettevõttele mõeldud Kaspersky TOTAL Security osa, erandiks vaid Kaspersky Security internetiväravatele, Kaspersky Security postiserveritele ja Kaspersky Security ühisserveritele.

 

Töökohtade kaitse pahavara eest

 

Viirustõrje
Kaspersky TOTAL Security for Business sisaldab signatuur-, ennetus- ja pilvetehnoloogiaid, mis tagavad teie ettevõttele kõrgtasemel pahavarakaitse.

Mitme platvormiga keskkondade kaitse*
„Kaspersky Lab“ pakub teie mitme platvormiga võrgule kompleksset kaitset. Kaspersky TOTAL Security for Business pakub pahavara kaitset laiale platvormide spektrile, sealhulgas Mac, Linux ja Windows (ka Windows 8).

Ettevõtte kaitse uusima pahavara eest
Maailmas tekib pidevalt niinimetatud „nullpäeva“ ohte, mille vastu veel kaitsemehhanisme ei ole välja töötatud. „Kaspersky Lab“ uuendab pahavara andmebaase tunduvalt tihemini kui paljud teised tarnijad. Signatuuri-mallide tehnoloogia suurendab ohtude avastamise protsenti, niisuguste signatuuridega uuendatud failid on aga mahult väiksemad. Seetõttu saate te efektiivse kaitse väiksema koormusega oma IT-infratsruktuurile.

Silmapilkne reaktsioon uutele ohtudele
„Kaspersky Lab“ uuendab pidevalt oma süsteemi kiire avastamise andmebaasi (UDS), lisades sinna äsja väljaselgitatud pahavarade andmeid. See aitab kaitsta teie süsteeme uute ohtude eest juba enne vastavate signatuuride ilmumist.

Rakenduste käitumisanalüüs
Rakenduste süsteemis käivitamisel hakkab seiresüsteem automaatselt uurima selle seisundit ja selles toimuvaid muutusi. Kui lahendus avastab kahtlase käitumise, blokeerib Kaspersky TOTAL Security for Business rakenduse.

Põhjalikum kaitse
„Kaspersky Lab“ aktiivse nakkuse parandamise tehnoloogia neutraliseerib pahavara, töötades opsüsteemi kõige madalamatel tasanditel.

Kasutajate abi
Miljonid „Kaspersky Lab“ toodete kasutajad on lubanud Kaspersky Security Network pilvevõrgul koguda andmeid võimalike pahavara kahjustuste kohta või rakenduste kahtlase käitumise kohta nende süsteemides. Me saame iga päev reaalajas üle 25 miljoni näidise, analüüsime uusi IT-ohte ja töötame välja efektiivse kaitse jaoks vajalikud baaside ja programmi moodulite uuendused. Lisaks vähendab Kaspersky Security Network kasutamine valepositiivide arvu. Toode reageerib ainult pahavarale ega sega kasutaja tööd.

Häkkerite rünnaku tõkestamine
Sissetungi vältimise süsteem (Host-based Intrusion Prevention System, HIPS) ja tulemüür võimaldavad kontrollida sissetulevat ja väljaminevat liiklust, andes eraldi portide, IP-aadresside või rakenduste parameetrid.

Võrgurünnakute kaitse
Võrgurünnakute blokeerimise funktsioon jälgib kahtlast võrgutegevust. Rünnaku katse avastamisel reageerib ta vastavalt varem kindlaksmääratud kriteeriumidele.

* Sadaolevad funktsioonid sõltuvad platvormist.

 

Failiserverite kaitse

 

ÜLEVAADE

Kaspersky viiruskaitse failiserveritele: Failiserverite kaitse

Mitme platvormiga keskkondade kaitse
Kaspersky TOTAL Security for Business tagab pahavara kaitse failiserveritele, mis töötavad platvormidel Windows, Linux, Novell NetWare ja FreeBSD. „Kaspersky Lab“ võimsad viirustõrje mootorid ja optimeeritud kontroll aitavad efektiivselt kaitsta failiservereid, avaldamata märkimisväärset mõju nende tootlikkusele. Lisaks kobarserveritele, kaitseb „Kaspersky Lab“ pahavara eest ka terminaliservereid, sealhulgas Citrix ja Microsoft.

Usaldusväärne pahavara kaitse
Kui server jookseb kinni või lülitub avariiliselt välja, alustavad pahavara kaitse tehnoloogiad tööd serveri taaskäivitamisega.

Lihtne juhtimine ja aruandluse koostamine
Paindlikud võimalused juhtimiseks ja aruannete koostamiseks aitavad efektiivselt tagada failiserverite turvalisuse, lühendades sealjuures ajakulu haldamisele ja aruandlusele.

Virtualiseerimise tugi
„Kaspersky Lab“ failiserverite ohutuse tagamise lahendusel on VMware Ready sertifikaat.

 

 Süsteemse haldamise vahendid

 

Inforessursside haldamine: riistvara, tarkvara ja litsentsid
Suure ettevõtte IT-infrastruktuuri on reeglina keeruline teenindada. Eriti keeruline on administraatoritel pidada arvet kogu võrgus oleva riist- ja tarkvara üle. Ent kui administraatoril ei ole vajalikku ettekujutust kõigist oma ressurssidest, kuidas saab ta siis neid optimaalselt hallata või kaitsta?
Kaspersky TOTAL Security for Business tuvastab automaatselt kõik seadmed ja rakendused ettevõtte võrgus ja kannab need vastavatesse registritesse. Kogu riist- ja tarkvara aruandlus lihtsustab tunduvalt iga süsteemi ohutuse hindamist ja kaitse tagamist. Peale selle, kuna tarkvara register sisaldab informatsiooni litsentside ja nende tähtaegade kohta, võimaldab Kaspersky TOTAL Security for Business tsentraliseeritult litsentse anda ja jälgida nende kestust.

Paranduste haldamine ja haavatavuse seire
Kaspersky TOTAL Security for Business suudab automaatselt leida turvaauke ning teostada seejärel vajalikke parandusi, aidates sel moel säilitada süsteemide stabiilsuse ja ohutuse. See töötab Microsoft WSUS andmebaasiga ja „Kaspersky Lab“ oma rakenduste ja opsüsteemide haavatavuse andmebaasiga.

Opsüsteemide rakendamine
Kaspersky TOTAL Security for Business automatiseerib opsüsteemide loomise ja kloonimise. See võimaldab säästa aega ja optimeerida kasutuselevõttu. Originaalid on salvestatud spetsiaalses salvestis, mis võimaldab nende operatiivse käivitamise igal sobival ajal.

Tarkvara paigaldamine
Kaspersky TOTAL Security for Business lihtsustab rakenduste paigaldamise. Administraatorid võivad teostada tarkvara paigaldamist tellimisel või planeerida selle töövälisele ajale.

Vigade eemaldamine ja tarkvara paigaldamine eemalt
Kaspersky TOTAL Security for Business võib saada kaugligipääsu ükskõik millisele ettevõtte võrgu arvutile. See aitab kiiremini lahendada erinevaid probleeme. Kui teil on tarvis paigaldada uus või uuendatud tarkvara teise kontorisse, siis tänu „Kaspersky Lab“ tehnoloogiatele võite te määrata ühe sealse töökoha uuenduste serveriks kogu kontori jaoks ja vähendada sel moel koormust oma võrgule.

Võrgule ligipääsu kontroll
Külalisseadmete lülitamisel teie võrku kaitseb Kaspersky TOTAL Security for Business seda pahavara eest. Kõik võrgus avastatavad seadmed jagunevad isiklikeks ja võõrasteks. Töötajate isiklikke seadmeid kontrollitakse vastavalt turvapoliitikale, külalisseadmete jaoks aga määratakse ligipääsu piirangud. Külaliste ligipääsu saab häälestada, lubades näiteks ligipääsu ainult internetile, aga mitte ettevõtte kohalikku võrku, või keelates ligipääsu hoopis.

 

Krüpteerimine

ÜLEVAADE

Andmete krüpteerimine: Krüpteerimise tehnoloogia

Usaldusväärsed krüpteerimise meetodid
Andmete turvalisuse tagamiseks volitamata ligipääsu korral failidele on Kaspersky TOTAL Security for Business näinud ette võimaluse andmete krüpteerimiseks algoritmi AES abil.

Kõvaketta täielik krüpteerimine ja failide krüpteerimine
Kaspersky TOTAL Security for Business võimaldab kasutada nii diski täielikku krüpteerimist kui ka failide krüpteerimist. Diski täieliku krüpteerimise funktsioon töötab diskide füüsiliste sektoritega, s.t. riist- ja tarkvara „piiril“. See meetod on ülimalt kasulik, kui on vaja krüpteerida kõik andmed korraga. Vastandiks sellele võimaldab failide ja kaustade krüpteerimise võimalus administraatoritel krüpteerida eraldi faile, kui see on vajalik turvaliseks andmevahetuseks ettevõtte võrgu siseselt.

Kõvaketaste kaitseks võimaldab Kaspersky TOTAL Security for Business kumbagi krüpteerimise meetodit kombineerida. Niisuguse lähenemise korral krüpteeritakse arvuti kõvaketas täielikult, ent tänu eraldi failide krüpteerimisele võib neid turvaliselt edastada ettevõtte kohalikus võrgus.

Näiteks võite te grupi arvutite puhul kasutada igas masinas täielikku kõvaketta krüpteerimist ning andmete krüpteerimist ükskõik millistel ühendatavatel irdseadmetel. Sellisel juhul on andmed krüpteeritud nii arvutitel kui ka irdkandjatel, mida saab ohutult kasutada väljaspool ettevõtte võrku.

Krüpteerimise sisseviimine teiste kaitsetehnoloogiatega
Paljud teiste tootjate krüpteerimiseks mõeldud tooted ei ole töökohtade kaitse komplekslahendustesse integreeritud. Erinevalt neist on „Kaspersky Lab“ krüpteerimise tehnoloogia üks osa oma spetsialistide poolt väljatöötatud ühtsest turvaplatvormist. Niisugune integratsioonitase ja ühtne juhtimiskonsool Kaspersky Security Center võimaldavad teil rakendada ühtset turvapoliitikat.

Kasutajale märkamatu krüpteerimine
Kaspersky TOTAL Security for Business täidab kõik krüpteerimise ja dekrüpteerimise ülesanded „lennult“. Krüpteerimisele kuuluvaid andmeid ei salvestata kõvakettale kunagi krüpteerimata kujul. Krüpteerimine ja dekrüpteerimine toimub kasutajale märkamatult ega avalda olulist mõju arvutite tootlikkusele, vähendamata töö efektiivsust.

Rakenduste aktiivsuse kontroll
Failide krüpteerimisel võimaldab rakenduste aktiivsuse kontrolli funktsioon seada eraldi rakendustele paindlikud krüpteerimise reeglid ja andmete kasutamise stsenaariumid. Paindliku seadistamise abil saavad administraatorid määrata rakendusele ühe võimalikest variantidest: ligipääs krüpteeritud andmetele on täielikult suletud, ligipääs krüpteeritud andmetele on lubatud või ligipääs on lubatud ainult krüpteerimata andmetele. Krüpteerimine on rakendustele märkamatu.

Rakenduste aktiivsuse kontroll tagab kaitstud varukoopiate loomise tänu sellele, et andmeid ei dekrüpteerita nende edastamisel, säilitamisel ja taastamisel, ja seda sõltumata andmete taastamise koha poliitikast. Veelgi enam, see funktsioon blokeerib katsed edastada krüpteeritud faile läbi kiirsõnumite või Skype teel, piiramata nende teenuste kasutamise luba.

Andmete edastamine väljapoole ettevõtte võrku
Kaspersky TOTAL Security for Business võimaldab luua parooliga kaitstud krüpteeritud iseavanevaid andmepakette. Niisugusel moel saab edastada ohutult olulisi andmeid irdseadmete abil, e-posti teel või läbi interneti.

Krüpteerimise võtmed
Kui ühes süsteemidest toimub riist- või tarkvara rike, saate te seal sisalduvad andmed krüpteerida iga seadme jaoks unikaalse võtme abil, mille asukoht on Kaspersky Security Center. Sellisel juhul saab administraator ligipääsu krüpteeritud andmetele isegi siis, kui opsüsteem ei käivitu.

Salasõna taastamine
Kui kasutaja on konto salasõna kaotanud või unustanud, saab ta selle taastada „küsimus-vastus“ mehhanismi abil.

Mobiilseadmete kaitse**

Mobiilseadmete ja ettevõtte andmete kaitse
Mobiilseadmete andmekaitse lahenduse võimalused lubavad kontrollida iga faili, rakendust ja e-posti manust. Signatuuri-, ennetus- ja pilvetehnoloogia pahavara kaitse tehnoloogiate kooslus tagab igakülgse kaitse isegi kõige uuemate ja tundmatute ohtude eest..

Mobiilseadmete rakenduste kontroll
Te võite piirata rakenduste käivitamist mobiilseadmetel, millel on ligipääs ettevõtte võrgule. Režiim „Vaikimisi lubamine“ blokeerib ainult mustas nimekirjas olevad rakendused, režiim „Vaikimisi keelamine“ blokeerib aga kõik rakendused, mida ei ole valges nimekirjas. Lisaks on olemas automaatse root-ligipääsu või volitamata vilkumise katsete automaatse avastamise funktsioon.

Ettevõtte andmete krüpteerimine
Andmete turvamiseks volitamata ligipääsu puhul failidele on Kaspersky TOTAL Security for Business näinud ette võimaluse mobiilseadmete andmete krüpteerimiseks. On võimalik krüpteerida eraldi faile või kaustu, ent iOS seadmetele on saadaval diski või jaotuse täielik krüpteerimine.

Andmete eraldi hoidmine
Kui teie ettevõttes kasutatakse tööks isiklikke seadmeid, võib teil olla vajadus luua mobiilseadmetele eraldi konteinereid. Sellisel juhul salvestatakse ettevõtte ja isiklikud andmed seadmel eraldi. Te võite seadistada konteineri automaatse krüpteerimine, ent määrata ka, missugustel rakendustel on ligipääs seadme teatud ressurssidele.

Ettevõtte andmete kaitse seadme varguse või kaotuse korral
Kaspersky TOTAL Security for Business sisaldab kaugjuhtimise funktsioone, mis mobiilseadme varguse või kaotamise korral võimaldavad administraatoril seadme blokeerida, eemaldada sellest ettevõtte andmed ja määrata selle ligikaudse asukoha. Isegi kui varas vahetab seadmes SIM-kaardi, ei saa te mitte ainult teada uue „omaniku“ telefoninumbrit, vaid võite endiselt kasutada andmevarguse kaugkaitse funktsioone.

** Saadaval ainult mobiiliplatvormidele, mis on „Kaspersky Lab“ poolt toetatavate platvormide nimekirjas. Mõnedel platvormidel ei ole kõik funktsioonid saadaval.

 

Mobiilseadmete haldamine***

Paindlikud juhtimisvõimalused
Kaspersky TOTAL Security for Business sisaldab efektiivseid võimalusi mobiilseadmete juhtimiseks (Mobile Device Management), toetatute hulgas on Active Directory, Microsoft Exchange ActiveSync ja Apple MDM Server.

*** Saadaval ainult platvormidele, mis on „Kaspersky Lab“ toetatavate platvormide nimekirjas. Mõnedel platvormidel ei ole kõik funktsioonid kättesaadavad.

 

Rakenduste, seadmete ja veebiressursside kontroll

Rakenduste kontroll
Rakenduste kontrolli funktsioon võimaldab hoolikalt jälgida ettevõtte süsteemis töötavaid rakendusi.

Dünaamilised valged nimekirjad
„Kaspersky Lab“ dünaamiliste valgete nimekirjade teenus annab hinnangu laialt kasutatavate rakenduste ohutuse tasemele. Teie süsteem saab valgete nimekirjade uuendusi Kaspersky Security Network pilvevõrgu abil ning seetõttu on seal alati kõige värskem informatsioon. „Kaspersky Lab“ on ainus vastava osakonnaga ettevõte, mis tegeleb valgete nimekirjade loomisega.

Seadmete kontroll
Kasutajad saavad ühendada ettevõtte võrguga erinevaid seadmeid, ja turvalisuse huvides tuleb teil seda protsessi kontrollida. „Kaspersky Lab“ seadmete kontroll võimaldab teil:

  • kontrollida seadmete ligipääsu sõltuvalt ühendumise moodusest, tüübist või seadme tehasenumbrist;
  • kehtestada niisuguste meetmete kasutamise ajagraafiku. Näiteks võite te lubada kasutajatel ühendada irdseadmeid ainult töötundidel.

 

Veebikontroll
„Kaspersky Lab“ veebikontrolli vahend võimaldab kontrollida töötajate tegevust internetis ja teostada veebiressursside filtreerimist. Te võite lubada, keelata, piirata või jälgida kasutajate ligipääsu konkreetsetele veebilehtedele või kategooriatele, sealhulgas sotsiaalvõrgustikele, online mängudele ja hasartmängudele. See võimaldab säilitada töö tootlikkust ning tõkestada ligipääsu kahjustatud või ebasoovitava sisuga saitidele läbi ettevõtte võrgu.

E-posti kaitse

Postiserverite kaitse
„Kaspersky Lab“ tehnoloogiad kaitsevad postiliiklust ja ühisservereid pahavara ja rämpsposti eest. Nad mitte ainult ei toeta suurt hulka postiservereid, sealhulgas Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes ja Domino, Sendmail, qmail, Postfix, Exim ja CommuniGate Pro, vaid neid saab kasutada ka spetsiaaliseeritud postiväravate seadistamiseks.

Haldamise lihtsus
Kasutamiseks paindlikud ja lihtsad haldusvahendid võimaldavad efektiivselt juhtida „Kaspersky Lab“ postiserverite kaitse lahendusi, sealhulgas hallata kontrolli parameetreid, jälgida kaitseseisundit ja koostada aruandeid. Andmebaasi regulaarne automaatne uuendamine tagab õigeaegse kaitse pahavara ja rämpsposti eest.

Koormuse vähendamine arvuti ressurssidele
„Kaspersky Lab“ postiserverite kaitse vahendid tagavad kõrgjõudlusega kaitse ilma märkimisväärse koormuseta arvuti ressurssidele. Need mitte ainult ei optimeeri viiruseotsingut ega võimalda teatud objekte kustutada, vaid toetavad ka koormuse jaotamist serverite ressurssidele. Lisaks aitab rämpsposti intellektuaalne filtreerimine vähendada liikluse mahtu võrgus.

Virtualiseerimise tugi
Kaspersky Security postiserveritele mõeldud lahendusel on VMware Ready sertifikaat, mis on oma efektiivsust virtuaalkeskkondade kaitsel juba tõestanud.

Internetiväravate kaitse

ÜLEVAADE

Kaspersky Security internetiväravatele: Internetiväravate kaitse

Kaitse pahavara eest
Kaspersky TOTAL Security for Business tagab kaitse liiklusele, mis kulgeb läbi internetiväravate populaarsete Windows ja Linux platvormide baasil. See toode eemaldab automaatselt kahjulikud ja potentsiaalselt ohtlikud rakendused liiklusest, mis tulevad protokollide HTTP(S), FTP, SMTP ja POP3 kaudu. „Kaspersky Lab“ andmebaaside regulaarne uuendamine võimaldab tagada kaitse kõige uuemate ohtude eest.

Ettevõtte posti kaitse
Kaspersky TOTAL Security for Business saab kaitsta ettevõtte posti, mis läbib Microsoft Forefront TMG või Microsoft ISA Server servereid.

Kõrge tootlikkus ja haldamise lihtsus
Intellektuaalse pahavara otsingu optimeeritud protsess ja koormuse jagamine tagab kõrge avastamise protsendi süsteemi ülivähese koormuse juures. Lihtsad juhtimisvahendid ja paindlikud aruandluse koostamise võimalused suurendavad turvaoleku jälgitavust ja kontrollitavust.

 

Ühisserverite kaitse

Ohutu ühistegevus
Kaspersky TOTAL Security for Business pakub efektiivseid pahavara kaitse, sisu filtreerimise ja failide filtreerimise vahendeid Microsoft SharePoint platvormidele. Intuitiivselt mõistetav liides lihtsustab haldamist, mistõttu te võite kõigi SharePoint serverite turvalisust jälgida tsentraliseeritult ühtsest konsoolist.

Ressursside efektiivne kasutamine
Sisu ja failide filtreerimise funktsioonid aitavad tagada dokumentide säilitamise vastavuse poliitikale ja välistada mittevajalike failide säilitamise. See võimaldab diski mahtu efektiivsemalt kasutada. Lisaks mõjutavad „Kaspersky Lab“ kaitsetehnoloogiad süsteemi tootlikkust ülivähe.

Kommunikatsiooni kontroll
Sisu filtreerimise funktsioonid aitavad kehtestada sisemist kommunikatsiooni-poliitikat ja kontrollida sellest kinnipidamist, kontrollides kõiki dokumente keelatud sisu osas, näiteks solvavate väljendite või ebakohase sõnavara osas. Komplekteeritud sõnavarad ja kategooriad lihtsustavad filtrite seadistamist, ent administraatorid võivad koostada ka oma ebasoovitavate sõnade loendid.

Hetkeline tagasiside ja aruannete koostamise laiendatud vahendid
Mugavalt teostatud infopaneel võimaldab saada reaalajas võtmeinformatsiooni, mis puudutab IT-turvalisust, andmebaasi versiooni numbrit ja kõigi kaitstavate serverite litsentsi seisundit. Paindlik aruandlus annab laiendatud ettekujutuse IT-infrastruktuuris toimuvast ja kaitse seisundist.

Keskhalduskonsool*

Kaspersky TOTAL Security for Business sisaldab endas toodet Kaspersky Security Center – administraarori konsooli, mis lihtsustab turvalisuse tagamist ja süsteemset juhtimist*. Kaspersky Security Center kasutamine vabastab teid vajadusest omandada mitmeid erinevaid juhtimiskonsoole, et teostada erinevaid turvalisuse ja süsteemse haldamise ülesandeid.

* Kaspersky Security Center tagab tsentraliseeritud kontrolli enamusele „Kaspersky Lab“ lahendustele, mis sisalduvad lahenduses Kaspersky TOTAL Security ettevõtetele, erandiks on Kaspersky Security internetiväravatele, Kaspersky Security postiserveritele ja Kaspersky Security ühisserveritele.