Kaspersky Security Center

Kaspersky Security Center on vahend kaitse komplekssüsteemi tsentraliseeritud juhtimiseks, mis annab haldurile juurdepääsu detailinformatsioonile korporatiivvõrgu ohutustasemest ja võimaldab paindlikult seadistada kaitsesüsteemi kõiki komponente. See võimas ja mugav vahend soodustab ettevõtte IT-infrastruktuuri tõrgeteta töö tagamist ja selle äri efektiivsuse tõstmist.  

Kaitse ennetamise eest

    

Toode kuulub järgmiste programmide koosseisu:

Kaitse kiire avamine

Avamise lihtsad ja paindlikud stsenaariumid võimaldavad tagada multiplatvormiliste ja jaotatud võrkude kaitse. 

 • Mistahes  mastaapi võrkude kaitse
  Sõltumata korporatiivse IT-infrastruktuuri keerukuse astmest, tagab Kaspersky Security Center kaitsesüsteemi tsentraliseeritud avamise ja juhtimise, ohutuspoliitikate paindliku seadmestamise ja detailsete aruannete moodustamise. 
 • Kaitsesüsteemi kiire avamine
  Kaspersky Security Center võimaldab halduril kiiresti avada kaitsesüsteemi, kasutades selleks Kaspersky Security Center paigaldamisel loodud installeerimise pakette; lisaks sellele võib moodustada isiklikke installatsioonipakette, samuti paigaldada kõrvaliste tootjate rakendusi. 
 • Haldamisserverite hierarhia tugi  
  Kaspersky Security Center toetab piiramatut arvu haldamisserverite (sealhulgas virtuaalsete) hierarhiasse tehtud mahutuste tasemeid, mis võimaldab võtta arvesse võrgu kõiki eripärasid, samuti optimiseerida koormust serveritele ja andmete ülekandekanalite kasutust. 
 • Võimalus paigaldada nakatunud arvutitele   
  Kaspersky Security Center võimaldab seadistada lahendused töökohtade kaitseks isegi nakatunud arvutitele. 

Üles ^

Kaitse tsentraliseeritud juhtimine

Mugav interface, mis näeb ette põhiliste tööstsenaariumite toetuse, tagab kaitsesüsteemi kerge ja mugava juhtimise mistahes suuruse ja keerukusega võrkudes, mis oluliselt lihtsustab süsteemhaldurite tööd. 

 • Optimaalsed vaikimisi seadistused
  Lisaks isiklike ohutuspoliitika loomisele võib haldur kasutada eelnevalt paigaldatud poliitikate valikut, soovitatud Kaspersky Lab spetsialistide poolt. 
 • Poliitikad mobiilkasutajatele
  Kaspersky Security Center võimaldab luua poliitikad mobiilkasutajatele ja neid automaatselt rakendada, kui kasutajad lahkuvad korporatiivvõrgust. Nimetatud võimalus on asendamatu töötajate kõrge mobiilsusega ettevõtte jaoks. 
 • Hierarhilise juhtimissüsteemi tugi   
  Kaspersky Security Center võimaldab ühendada kõiki arvuteid ja võrguseadmeid hierarhilisse struktuuri, luua ülesannete ja poliitikate pärimise reegleid, samuti piiritleda süsteemihaldajate õiguseid. 
 • Läbipaistvus kasutajatele
  Tööjaamade kaitsega seotud ülesannete lahendamine, samuti Kaspersky Labi rakenduste avamise ja eemaldamisega seotud ülesannete lahendamine ei sega mingil määral kasutajate tööd. Kaspersky Security Center võimaldab lausa täielikult varjata kasutajate eest viirusevastase toote olemasolu arvutil. 
 • Tõrgeteta töö ja tõrgete vastane kindlus  
  Kaspersky Security Center uuendab regulaarselt kaitselahendusi ja viirusevastaseid baase, tagades kaitse aktuaalsuse. Enne paigaldamist uuendusi teksteeritakse, kiireloomulistel juhtudel aga võivad olla rakendatud kaugdiagnostika, reservkopeerimise ja andmete taastamise funktsioonid.  

Üles ^

Töökohtade kontroll Windows* juhtimisel

Võimaldab teostada töökohtade täiustatud kontrolli Windows operatsioonisüsteemi juhtimisel. 

 • Programmide käivitamise kontroll
  Võimaldab halduril korraldada rakenduste kasutamise auditi, lubada või blokeerida nende käivitamist. 
 • Valged nimekirjad
  Kategoriseerimise süsteem võimaldab halduril luua programmide käivitamise reeglid lokaalse valge nimekirja baasil või „pilvest“ uuendatava, teatud kategooriate järgi rühmitatud programmi nimekirja alusel. 
 • Programmide aktiivsuse kontroll
  Võimaldab kontrollida programmide tegevust ja vajadusel piirata nende juurdepääsu erinevatele süsteemiressurssidele. 
 • Haavatavuste otsing
  Teostab operatsioonisüsteemide ja kasutatavate programmide kontrolli haavatavuse olemasolust, selgitab välja operatsioonisüsteemi ja rakenduste uuenduste paigaldamise vajaduse, aidates välistada korporatiivvõrgu nakatumist. 
 • Seadmete kontroll
  Välisseadmete kasutamise seadmestatavate poliitikate rakendamine alandab andmete kadude riski ja konfidentsiaalse informatsiooni leket. Haldur võib paindlikul seadistada välisseadmetele juurdepääsu kontrolli poliitika sõltuvalt seadmete tüübist, lülitamise latist või konkreetsete seadmete ID-st (identifitseerimisnumber). 
 • Web-kontroll
  Tagab monitooringu ja kasutajate web-ressurssidele juurdepääsu kontrolli, võimaldab reguleerida korporatiivvõrgus ja väljaspool seda olevate töötajate juurdepääsuõigusi web-ressurssidele sõltuval kategooriast, sisust ja andmete tüübist. 

*Vaid Windows jaoks mõeldud Kaspersky Endpoint Security juhtimiseks.

Täiendav informatsioon Kaspersky Endpoint Security 8-st on kättesaadav aadressil: www.antiviirus.ee/et/endpoint-security-windows.

Üles ^

Mugav monitooringu süsteem

Kaspersky Security Center seadmed pakuvad aktuaalseid andmeid kaitsesüsteemi seisukorra kohta, võimaldades halduril saada informatsiooni põhisündmustest, kus ta ka ei asuks. 

 • Infopaneelid
  Erilised infopaneelid kajastavad tähtsamaid andmeid kaitse seisukorra kohta reaalaja režiimis, võimaldades halduril operatiivselt reageerida sündmustele ja tekkivatele ohtudele. 
 • Aruannete süsteem
  Kaspersky Security Center võimaldab standardsete šabloonide alusel moodustada detailseid aruandeid kaitsesüsteemi kõikide komponentide töö ja halduri tegevuse kohta. Aruandeid võib luua nii plaani alusel, kui ka halduri järelpäringul, samuti eksportida erinevate formaatidega failidesse (HTML, PDF, XML) edasise kohaletoimetamisega elektroonposti teel. 
 • Web-interface  
  Kaspersky Security Center paindlik ja mugav interface tagab juurdepääsu operatiivsele informatsioonile kaitse seisukorra kohta ja võtmearuannetele. 

Üles ^

Multiplatvormiliste keskkondade tugi

 • Vitualiseeritud keskkondade tugi
  Virtuaalsete seadmete avastamine korporatiivvõrgus ja koormuse optimiseerimine host-serverile ressursimahukate ülesannete täitmisel virtuaalseadmetel. 
 • Virtuaalseadmete elutsükli automaatne tugi  
  Kaspersky Security Center avastab automaatselt virtuaalsed seadmed, lisab nad haldamisstruktuuri ja vajadusel eemaldab sellest. 
 • Multiplatvormilise IT-infrastruktuuri tugi   
  Kaspersky Security Center toetab tööd laia operatsioonisüsteemiga ja virtualiseerimise platvormiga, sealhulgas  Windows, Novell Netware, Linux, Mac, VMware, Android, BlackBerry ja Windows Mobile.

Üles ^

Tugirakenduste täielik loetelu:

Kaspersky Security Center tagab Kaspersky Labi järgmiste lahenduste töö juhtimist kaitseks infoohtude eest: 

 • Mobiilseadmete kaitse:
  • Kaspersky Endpoint Security 8 for Smartphone
 • Tööjaamade kaitse:
 • Uudis! Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows
 • Kaspersky Endpoint Security 8 Linuxile
 • Kaspersky Endpoint Security 8  Mac`le
 • Kaspersky Antiviirus 6.0 WindowsWorkstationsMP4-le
 • Kaspersky Antiviirus 6.0 Second Opinion Solution MP4-le
 • Uudis! Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows
 • Kaspersky Antiviirus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition
 • Kaspersky Antiviirus 8.0 andmepankadele
 • Kaspersky Antiviirus 8.0 Linux File Serverile
 • Kaspersky Antiviirus 8.0 WindowsServersMP4-le
 • Kaspersky Antiviirus 5.7 for Novell NetWare
 • Serverite kaitse:

Pöörake tähelepanu, et mõningate Microsoft Exchange ja ISA Server jaoks mõeldud kaitselahenduste versioonide kaitset, samuti varasemate rakenduste kaitset serverite ja tööjaamade kaitseks Linux juhtimisel teostatakse endiselt Kaspersky Administration Kit –kaitsesüsteemi tsentraliseeritud juhtimise eelmise versiooni abil.  

Üles ^

 

Süsteeminõuded

Haldamise server

Tarkvaranõuded: RiiSTVARANÕUDED:

Microsoft® Data Access Components (MDAC) 2.8 või kõrgem, või Microsoft® Windows® DAC 6.0
Microsoft® Windows® Installer 4.5 (Windows Server® 2008 / Windows Vista®)

Andmebaaside juhtimissüsteem:

Microsoft® SQL Server Express 2005, 2008
Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2008 R2
MySQL Enterprise

32- bit operatsioonisüsteemid:

 • Windows Server 2003 (ka Windows Small Business Server 2003)
 • Windows Server 2008 (ka Core mode)
 • Windows XP Professional SP2 / Vista SP1 / 7 SP1
 • Protsessor sagedusega 1 GHz või kiirem 512 Mb operatiivmälu
 • 1 Gb vaba ruumi kõvakettal

64- bit operatsioonisüsteemid:

 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2008 SP1 (koos Windows Small Business Server 2008 ja Core mode)
 • Windows Server 2008 R2 (koos Windows Small Business Server 2011 ja Core mode)
 • Windows XP Professional / Vista SP1 / 7 SP1
 • Protsessor sagedusega 1,4 GHz või kiirem
 • 512 Mb operatiivmälu  
 • 1 Gb vaba ruumi kõvakettal

Haldamise konsool

Tarkvaranõuded:

Riistvaranõuded:

Microsoft® Management Console 2.0 või uuem
Microsoft® Internet Explorer® 8.0

32-bit operatsioonisüsteemid:

 • Windows Server 2003 (ka Windows Small Business Server 2003)
 • Windows Server 2008
 • Windows XP Professional SP2 / Vista SP1 / 7 SP1
 • Protsessor sagedusega 1 GHz või kiirem 512 Mb operatiivmälu
 • 1 Gb vaba ruumi kõvakettal

64-bit operatsioonisüsteemid:

 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2008 SP1 (ka Windows Small Business Server 2008)
 • Windows Server 2008 R2 (ka Windows Small Business Server 2011)
 • Windows XP Professional / Vista SP1 / 7 SP1
 • protsessor 1,4 GHz või kiirem
 • 512 Mb mälu
 • 1 Gb vaba ruumi kõvakettal

Haldamise web-konsooli server 

Tarkvaranõuded: Riistvaranõuded::

Web server: Apache 2.2

32-bit operatsioonisüsteemid:
 • Windows Server 2003 (ka Windows Small Business Server 2003)
 • Windows Server 2008 (ka Core mode)
 • Windows XP Professional SP2 / Vista SP1 / 7 SP1
 • Protsessor sagedusega 1 GHz või kiirem 
 • 512 Mb operatiivmälu
 • 1 Gb vaba ruumi kõvakettal
64-bit operatsioonisüsteemid:
 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2008 SP1 (ka Windows Small Business Server 2008 ja Core mode)
 • Windows Server 2008 R2 (ka Windows Small Business Server 2011 ja Core mode)
 • Windows XP Professional / Vista SP1/ 7 SP1
 • Protsessor sagedusega 1,4 GHz või kiirem   
 • 512 Mb operatiivmälu
 • 1 Gb vaba ruumi kõvakettal 

  Üles ^