Kaspersky Endpoint Security Windowsile

Kaspersky Endpoint Security 8 Windowsile — see on tööjaamade ja failserverite mitmetasemeline kompleksne kõrgtehnoloogiline süsteem Windows juhtimisel mistahes keerukusega ohtude eest. Toote kõikide komponentide täisväärtuslik integratsioon tagab selle konfliktitu töö süsteemis ja võimaldab välistada tööjaamade ja failserverite jõudluse alanemist. Kaspersky Labi lahendused tagavad teie äri infoohutuse, võimaldades selle samaga keskenduda tootmisülesannete lahendamisele. 

Ennetav kaitse ohtude eest

     

 

Võtmefunktsioonid

 

Kaspersky Endpoint Security 8 Windowsile

Funktsioonid:

Tööjaamad

Failserverid

Faili antiviirus

E-Posti Antiviirus

 

Web-antiviirus

 

IM-Antiviirus

 

Aktiivse nakatumise ravitehnoloogia

 

Süsteemi monitooring

 

Proaktiivne kaitse

 

Programmide aktiivsuse monitooring

 

Võrguekraan

Sissetungimise avastamise süsteem(IDS)

Programmide kontroll

 

Seadmete kontroll

 

Web-kontroll

 

Haavatavuse monitooring

Integratsioon KSN

 

Tähelepanu! Kaspersky Endpoint Security 8 Windowsile võib paigaldada nii tööjaamale, kui ka failiserverile – sõltuvalt omandatud litsentsioonist: 

 • Kaspersky Work Space Security toote soetamise korral on rakenduse paigaldamine võimalik vaid tööjaamadele. 
 • Failiserveritele mõeldud Kaspersky Antiviiruse soetamise korral võib rakenduse paigaldada vaid failiserveritele. 
 • Kaspersky Business Space Security, Kaspersky Enterprise Space Security või Kaspersky Total Space Security soetamise korral võib rakenduse paigaldada nii tööjaamadele, kui ka failiserveritele.  

Üles ^

Tugevdatud kaitse

Töökohtade tsentraliseeritud kaitse korporatiivvõrgus ja väljaspool seda kõikidest kahjutekitavatest ja potentsiaalselt ohtlikest programmidest, samuti võrgurünnakute eest. 

 • Unikaalne hübriidkaitse
  Innovatiivsete virtuaalsete ja klassikaliste viirusevastaste tehnoloogiate kogum lasub unikaalses kaitse hübriidmeetodis, mis võimaldab efektiivselt blokeerida nii juba tuttavaid, kui ka uusi ohte (sealhulgas nullpäeva ohud).  
 • Kaspersky Security Network (KSN)
  Kaspersky Security Network (KSN) infoohutuse võrk on loodud eesrindlike virtuaaltehnoloogiate alusel, mis võimaldavad tagada kõrgeima kaitsetaseme küberohtude eest. Lülitamine KSN-i pakub juurepääsu kõige aktuaalsemale, kogu maailma kasutajate poolt saadavale informatsioonile failide ja web-ressursside maine kohta. 
  KSN raames tegutsev ohtude kiire avastamise süsteem (Urgent Detection System, UDS) tagab praktiliselt momentaalse reaktsiooni uutele ohtudele. Informatsioon uusimatest ohtudest ilmub süsteemis mõne sekundi jooksul, mis võimaldab kaitsta kasutajaid veel enne viirusevastaste baaside uuenduste avaldamist.  
 • Süsteemimonitoring ja programmide ohtliku käitumise uuendatavate šabloonide tehnoloogia 
  Monitooring süsteem moodulis realiseeritud proaktiivse kaitse aluses programmide aktiivsuse analüüs süsteemis ja nende tegevuse võrdlemine ohtliku käitumise šabloonidega. See võimaldab efektiivselt välja selgitada potentsiaalsel ohtlikud programmid, mida ei avastanud kaitse muud komponendid. 
 • Kahjutekitavate tegevuste tagastamine
  Automaatselt tagastab süsteemi sellesse seisundisse, mis eelnes kahjutekitavate tegevuste täitmisele. 
 • Võrguekraan ja sissetungimisteavastamise skeem   
  Võrguekraan, mis on tugevdatud sissetungimiste avastamise süsteemiga, tagab tööjaamade kindla kaitse igat tüüpi võrkudes. Rakenduste laialdasele raamatukogule eelnevalt kehtestatud reeglid rakenduste laialdasele raamatukogule, mida sagedamini kasutatakse korporatiivvõrgus, võimaldavad kokku hoida aega, mis on vajalik võrguekraani seadmestamiseks.

Üles ^

Jõudluse optimeerimine

Kaspersky Endpoint Security 8 kõikide komponentide täisväärtuslik integratsioon tagab selle konfliktitu töö süsteemis, samuti võimaldab vältida tööjaamade ja serverite jõudluse alanemist. 

 • Uus viirusevastane tuum
  Viirusevastase tuuma kõikide moodulite unifitseeritud kood soodustab tööjaamade ja serverite ressursside kasutamise optimeerimist ja võimaldab minimiseerida kaitselahenduse mõju teiste rakenduste tööle. 
 • Ressursside ümberjaotus
  Kõrgenenud kasutusaktiivsuse perioodil alandab rakendus süsteemi ressursside tarbimist. Skaneerimine jätkub foonrežiimis, segamata kasutaja tööd. 
 • Töö optimeerimine virtuaalsetes keskkondades
  Kaspersky Endpoint Security 8 toetab tööd virtuaalsetes keskkondades, tagades koormuse optimiseerimist host-serveritele ressursimahukate operatsioonide täitmisel (näiteks skaneerimisel). VMware Ready sertifikaat toetab rakenduse püsivat tööd virtuaalkeskkondades.

Üles ^

Võimsad kontrollvahendid

Kaspersky Endpoint Security 8  sisaldab efektiivseid korporatiivsete ohutuspoliitikate täitmise kontrollriistu programmide, välisseadmete ja web-ressursside kasutamise tasemel. Need riistad alandavad korporatiivvõrgu nakatumise riski, võimaldavad tõsta töö jõudlust ja välistada konfidentsiaalse informatsiooni leket. 

 • Programmide käivitamise kontroll
  Võimaldab halduril korraldada rakenduste kasutamise audiiti, lubada või blokeerida nende käivitamist.  
 • Valged nimekirjad
  Kategoriseerimise süsteem võimaldab halduril luua programmide käivitamise reeglid lokaalse valge nimekirja baasil või „pilvest“ uuendatava, teatud kategooriate järgi rühmitatud programmi nimekirja alusel.
 • Programmide aktiivsuse kontroll
  Võimaldab kontrollida programmide tegevust ja vajadusel piirata nende juurdepääsu erinevatele süsteemiressurssidele.
 • Haavatavuste otsing
  Teostab operatsioonisüsteemide ja kasutatavate programmide kontrolli haavatavuse olemasolust, selgitab välja operatsioonisüsteemi ja rakenduste uuenduste paigaldamise vajaduse, aidates välistada korporatiivvõrgu nakatumist.
 • Seadmete kontroll
  Välisseadmete kasutamise seadistatavate poliitikate rakendamine alandab andmete kadude riski ja konfidentsiaalse informatsiooni leket. Haldur võib paindlikult seadistada välisseadmetele juurdepääsu kontrolli poliitika sõltuvalt seadmete või ühenduse tüübist, või konkreetse seadme ID-st (identifitseerimisnumber).
 • Web-kontroll
  Tagab monitooringu ja kasutajate web-ressurssidele juurdepääsu kontrolli, võimaldab reguleerida korporatiivvõrgus ja väljaspool seda olevate töötajate juurdepääsuõigusi web-ressurssidele sõltuvalt kategooriast, sisust ja andmete tüübist.

Üles ^

Paindlik tsentraliseeritud juhtimine

Kaspersky Security Center kaitse juhtimise vahend võimaldab kaugjuhtimise teel paigaldada lahendused tööjaamadele ja serveritele, seadistada kaitse parameetrid, juhtida tarkvara ja viirusevastaste baaside uuendusi, kontrollida kaitse staatust ja operatiivselt reageerida sündmustele. Sellised vahendid kui haavatavuse tsentraliseeritud otsing, virtuaalsete keskkondade toetus ja hierarhiline juhtimine, teevad süsteemi juhtimise veel mugavamaks ja efektiivsemaks. 

Üles ^
 

Süsteeminõuded

Üldnõuded:

1 Gb vaba ruumi kõvakettal

 

 

Riistvara nõuded tööjaamadele

Operatsioonisüsteem

Riistvara nõuded

Windows® 7 (x32/x64 Professionaalne/Korporatiivne/Maksimaalne SP0 või kiirem)

Protsessor 2 GHz või kiirem
512 Mb vaba operatiivmälu

Windows Vista® (x32/x64 Professionaalne/Korporatiivne/Maksimaalne SP2)

Protsessor 2 GHz või kiirem
512 Mb vaba operatiivmälu

Windows® XP Professional (x32 SP3) (x64 SP2)

Protsessor 2 GHz või kiirem
256 Mb vaba operatiivmälu

Windows® Embedded Standard 7 (x32 / x64 SP1) Windows Embedded POSReady 2009 x32

Protsessor800 GHz või kiirem
256 Mb vaba operatiivmälu