Kaspersky Work Space Security

Korporatiivvõrgu ohutus on iga ettevõtte edupandi tähtsaks momendiks. Kuid IT-ohutuse tagamine muutub keeruliseks probleemiks, kui ühe võrgu piires tekivad erinevatel platvormidel ja erinevate operatsioonisüsteemidega töötavad tööjaamad ja muud seadmed. 

Kaspersky Work Space Security pakub tööjaamade, sülearvutite ja nutitelefonide kaitset multiplatvormilistes korporatiivvõrkudes. Lisaks sellele kuulub Kaspersky Work Space Security rakendusse ka Kaspersky Security Center — ühtne lahendus kõikide võrgusõlmede kaitsesüsteemi efektiivseks ja mugavaks juhtimiseks. Kaspersky Labi toodetega olete sammu võrra  ees kõikidest ohtudest! 


Eripärad:

Mitmekülgne infoohtude vastane kaitse

Nii korporatiivvõrgu koosseisus, kui ka väljaspool seda asuvate töökohtade tsentraliseeritud kaitse igat liiki kahjutekitavate ja potentsiaalselt ohtlike programmide, samuti võrgurünnakute eest. 

Maksimaalne kaitse kahjutekitavate programmide eest 

Innovatiivsete „pilve“ ja klassikaliste viirustevastaste tehnoloogiate kombinatsioon võimaldab luua hübriidkaitse kindla mehhanismi, mis on mõeldud nii eksisteerivate, kui ka uute ohtude tõrjumiseks. Viirusevastase tuuma kõikide moodulite unifitseeritud kood soodustab tööjaamade ja serverite ressursside kasutamise optimisatsiooni, minimiseerides seejuures mõju teiste rakenduste tööle.

 

Kaspersky Security Network
Kaspersky Security Network (KSN) infoohutuse võrk on loodud eesrindlike pilvetehnoloogiate alusel, mis võimaldavad tagada kõrge kaitsetaseme küberohtude eest. Kaspersky Security Network annab juurdepääsu kõige aktuaalsemale informatsioonile failide ja web-ressursside maine kohta, mida saadakse ülemaailmsetelt kasutajatelt. 
KSN raames tegutsev ohtude kiire avastamise süsteem (Urgent Detection System, UDS) tagab uutele ohtudele praktiliselt viivitamatu reaktsiooni. Informatsioon uusimatest ohtudest saabub süsteemi mõne sekundi jooksul, mis võimaldab kaitsta kasutajaid veel enne viirusevastaste baaside väljalaset. 

 

Häkkerrünnakute vastane kaitse
Kaasaegsed häkkerid kasutavad rünnakuteks keyloggereid (klaviatuurispioonid) ja rutkitte – programme, mis võimaldavad saada sanktsioneerimatu juurdepääsu andmetele ja seejuures vältida avastamist. Kaspersky Work Space Security neutraliseerib edukalt need ohud, ennetades sanktsioneerimata juurdepääsu korporatiivvõrgu arvutitele. 

 

Efektiivne phishingu vastane kaitse 
Töö Internetis võib ohustada korporatiivvõrgu turvalisust. Kaspersky Work Space Security toode kasutab spetsiaalset andmebaasi, mille abil tuvastab ja blokeerib kahtlustäratavaid viiteid, samuti filtreerib elektroonilisi phishingteateid, tõstes teie võrgu kaitsetaset. 

 

Võrguekraan ja sisstungimiste avastamise süsteem 
Sissetungimise avastamise süsteemiga varustatud võrguekraan tagab mistahes võrkudes olevate tööjaamade kindla kaitse. Eelnevalt kehtestud reeglid korporatiivvõrgus sagedamini kasutatavate rakenduste laialdasele raamatukogule, võimaldava kokku hoida võrguekraani seadistamisele kuluvat aega. 

 

Ohutu töö elektroonpostiga
Täna on elektrooniline kirjavahetus mistahes ettevõtte töö lahutamatuks osaks, kuid suhtlemine elektroonposti teel võib osutada ohtu korporatiivvõrgu turvalisusele. Kaspersky Work Space Security kontrollib kõiki sisenevaid ja väljuvaid postiteateid, samuti viiteid ja faile, mida saadetakse silmapilksete teabevahetussüsteemide kaudu (ICQ, MSN jm.).

 

Nutitelefonide kaitse
Käesoleval ajal kasutatakse nutitelefone laialdaselt ärivahendina, seetõttu tekitab ettevõtte töötajale kuuluva aparaadi kaotus või vargus selle inforessursside turvalisusele tõelise ohu. Kaspersky Work Space Security annab haldurile võimaluse määrata korporatiivsetele nutitelefonidele üldise ohutuspoliitika, samuti kaugjuhtimise teel juhtida andmeid kaotatud või varastatud nutitelefonidel.  

 

Töö optimiseerimine virtuaalkeskkondades  
Windows´ile mõeldud Kaspersky Endpoint Security 8 toetab tööd virtuaalkeskkondades, tagades host-serverite koormuse optimeerimise ressursimahukate operatsioonide teostamisel (näiteks, skaneerimisel). VMware Ready sertifikaat kinnitab rakenduse kindla töö virtuaalkeskkondades.  

 

Multiplatvormvõrkude ohutus
Ettevõtte areng tingib vältimatult korporatiivvõrgus erinevate platvormide ja seadmete tekkimise. Kaspersky Work Space Security toetab levinumaid platvorme, sealhulgas: 

  • Nutitelefonid: Windows Mobile, Symbian, BlackBerry, Android

  • Tööjaamad: Windows, Linux, Mac, VMWare


Töökohtade kontroll

Kaspersky Work Space Security programmi koosseisusu kuuluv Kaspersky Endpoint Security 8 WIndowsile sisaldab efektiivseid korporatiivsete ohutuspoliitikate täitmise kontrollvahendeid programmide, välisseadmete ja web-ressursside kasutamise tasemel. Need seaded alandavad korporatiivvõrgu nakatumise taset, tõstavad töötajate tööaja kasutamise jõudlust, samuti välistavad konfidentsiaalse infolekke. 

 

Programmide käivitamise kontroll
Võimaldab halduril teostada rakenduste kasutamise auditi, lubada või blokeerida nende käivitus. 

Valged nimekirjad
Kategooriatesse paigaldamise süsteem võimaldab luua programmi käivitamise reeglid lokaalse valge nimekirja alusel või „pilvest“ uuendatavate teatud kategooriat programmide alusel. 

Programmide aktiivsuse kontroll
Võimaldab kontrollida programmide tegevust ja vajadusel piirata nende juurdepääsu süsteemi erinevatele ressurssidele. 

Kaitsetuste otsing
Teostab operatsioonisüsteemide ja kasutatavate programmide kontrolli kaitsetustele, selgitab välja operatsioonisüsteemi ja rakenduste paigaldamise vajaduse, aidates välistada korporatiivvõrgu nakatumist. 

Seadmete kontroll
Välisseadmete kasutamise seadistatavad poliitikad alandavad andmete kaotuse ja konfidentsiaalse informatsiooni lekke riski. Haldur võib seadistada välisseadmetele juurdepääsu kontrolli poliitikaid seadmete tüübi tasemel, sisselülitamise rehvi alusel või seadmete endi taseme alusel. 

Web-kontroll
Tagab kasutajate web-ressurssidele juurdepääsu monitooringu ja kontrolli. Töötajate juurdepääs web-ressurssidele korporatiivvõrgus või väljaspool seda piirdub sõltuvalt kategooriast, andmete sisust ja tüübist. 

* Vaid Kaspersky Endpoint Security 8 Windowsile.

 

Juhtimise lihtsus

Kaspersky Security Center võimaldab teostada ettevõtte infoohutussüsteemi keskhaldust, mis soodustab selle ettevõtte äri efektiivsust.  

 

Mistahes mastaapi võrgu kaitse.

Sõltumata korporatiivset IT-struktuuri tasemest, tagab Kaspersky Security Center kaitsesüsteemi tsentraliseeritud avamise ja juhtimise, ohutuspoliitikate paindliku seadistamise ja detailsete aruannete moodustamise.

Kaitsesüsteemi tsentraliseeritud juhtimine

Kaspersky Security Center abil võib haldur teostada ettevõtte korporatiivvõrgu kaitsesüsteemi paigaldamist ja selle juhtimist, samuti operatiivselt reageerida sekkumist vajavatele sündmustele, seejuures töökohalt lahkumata. 

Optimaalsed vaikimisi seadistused 

Lisaks isiklike ohutuspoliitikate loomisele võib haldur kasutada Kaspersky Labi spetsialistide poolt eelpaigaldatud poliitikate valikut.

Mastabeerituse kõrge tase

Tänu kaitsesüsteemi mastabeerituse kõrgele tasemele jääb teie korporatiivvõrk kaitstuks isegi selle intensiivse kasvu korral.  

Kaspersky Security Center võimaldab üles ehitada haldamisserverite, sealhulgas virtuaalserverite hierarhia, mis tagab koormuse optimaalse jagamise serverite vahel, alandades koormust põhiserverile, lihtsustades tööd kaugelasuvate kontoritega ning andes võimaluse piiritleda ohutussüsteemi haldurite vastutusvaldkondi.

Poliitikad mobiilkasutajatele 

Kaspersky Security Center võimaldab luua poliitikaid mobiilkasutajatele ja neid automaatselt rakendada, kui kasutajad lahkuvad korporatiivvõrgu piiridest. Nimetatud võimalus on asendamatu ettevõttele, kus töötajate mobiilsus on väga kõrge.  

Infopaneelid
Spetsiaalsed infopaneelid kajastavad tähtsamaid andmeid kaitse seisukorrast reaalaja režiimis, võimaldades halduril operatiivselt reageerida sündmustele ja tekkivatele ohtudele. 

Aruannete süsteem
Kaspersky Security Center võimaldab standardsete šabloonide abil moodustada üksikasjalikke aruandeid kaitsesüsteemi kõikide komponentide tööst ja halduri tegevustest. Aruandeid võib luua nii plaanikohaselt, kui ka halduri järelpäringul, samuti saata erinevate formaatidega failidesse (HTML, PDF, XML), edasise kohaletoimetamisega elektroonposti teel.  

Web-interface
Kaspersky Security Center web-konsooli paindlik ja mugav interface tagab juurdepääsu kaitse seisundi kohta käivale operatiivsele informatsioonile ja juhtaruannetele

 

Multiplatvormiliste keskkondade tugi

  • Virtualiseeritud keskkondade kaitse. Virtuaalsete seadmete avastamine korporatiivvõrgus ja koormuse optimiseerimine host-serverile virtuaalseadmetel ressursimahukate tööde tegemisel.
  • Virtuaalmasinate elutsükli automaattugi. Kaspersky Security Center avastab automaatselt virtuaalseadmed, lisab need haldusstruktuuri ning vajadusel eemaldab sellest. 
  • Multiplatvormilise IT-infrastruktuuri toetus. Kaspersky Security Center toetab tööd laialdase operatsioonisüsteemide ja virtualiseerimisplatvormide spektriga, sealhulgas Windows, Novell Netware, Linux, Mac, VMware, Android, BlackBerry ja Windows Mobile.

Rakenduste loetelu

Kaspersky Work Space Security koosseisu kuuluvad rakendused: