Eraldi võrgusõlmede kaitse

Kaspersky Lab pakub lahenduste eriliini võrgu eraldi sõlmede kaitseks. Olles väga efektiivsed, ei võta antud lahendused täiendavaid võrguressursse, tegutsevad suunatult just seal, kus vaja, tagades teie korporatiivvõrgu erinevate elementide optimaalse sihtkaitse. Olge ohtudest samm ees Kaspersky Lab toodetega!

Mille poolest on võrgu eraldi sõlmede kaitseks mõeldud lahendused head? 

Antud tüüpi lahenduste eelised seisnevad äärmiselt säästlikus lähenemises ohutuse tagamisele – kaitse paigaldatakse vaid võrgu nendele osadele, milledele see on vajalik. Selliste osade valikuvõimalus hoiab kokku mitte ainult tehnilisi ressursse, vaid ka infoohutuse tagamiseks kulutatavaid vahendeid.

Lisaks sellele võib välja tuua lahenduste terve rea eeliseid võrgu eraldi osade kaitseks:

  • Tihedalt seotud eesrindlikud kaitsetehnoloogiad võimaldavad edukalt võidelda kaasaegsete arvutiohtude kõikide tüüpidega ja kiiresti reageerida uue kahjutekitava tarkvara ilmumisele;
  • Intuitiivselt mõistatavad juhtumis- ja haldusvahendid aitavad minimiseerida hooldusele kulutatavat aega ja ei nõua erialaseid teadmisi;
  • Lahenduse mastaabilisus aitab laiendada kaitse perimeetrit vastavalt kompanii kasvule. 
     

Tööjaamadele, sülearvutitele ja nutitelefonidele

Kuigi posti- ja failserverite kaitse on kriitiliselt tähtis efektiivse eesrindliku kaitseliini loomiseks korporatiivvõrgule terviklikult, vajavad eraldi tööjaamad, sülearvutid ja smartfonid samuti kaitset.

Pakume tööjaamade, sülearvutite ja smartfonide kaitseks järgmiseid lahendusi: 

 

 

Failserveritele ja andmehoidlatele (storage)

Kaspersky Lab-i uued ja uuendatud tooted lülitavad endasse efektiivseid, jõudlusele mittemõjuvaid lahendusi serverite ohutuse tagamiseks multiplatvorm võrkudes.

Failserverite ja andmete säilitamise süsteemi kaitseks mõeldud lahenduste liini kuuluvad: 

           

Postiserveritele ja koostööserveritele   

Elektronpost – kahjutekitavate programmide ja spämmi levitamise üks populaarsemaid viise. Nakatumise vältimiseks läbi elektronposti pakub Kaspersky Lab

kahjutekitava aktiivsuse väljaselgitamise uusimat tehnoloogiat. See tehnoloogia kaitseb korporatiivvõrku spämmist ja kahjurprogrammidest, mis võimaldab oluliselt tõsta kompanii äriprotsesside intensiivsust.

Postiserverite ja koostööserverite kaitse lahendused: 

 

 

Internet-lüüsidele

Internetti juurdepääsu ohutuse tagamine on mistahes suurusega organisatsiooni eduka töö võtmetingimuseks. Kaspersky Security internet-lüüside jaoks tagab ohutu juurdepääsu internetti organisatsiooni igale töötajale ja eemaldab automaatselt kahjutekitavad ja potentsiaalselt ohtlikud programmid HTTP/FTP-sisendtrafikul. 

Lahendused internet-lüüside kaitseks: