Vanemlik hool: Kaspersky Lab selgitas välja, mille poolest erinevad mehed naistest, kui kõne all on laste turvalisus internetis

23.04.2014

Mehed ja naised püüavad võrdsel määral kontrollida laste internetikasutust, sest muretsevad neid võrgus ähvardavate ohtude pärast. Sellisele järeldusele jõuti ülemaailmse uuringu* põhjal, mille korraldas Kaspersky Lab koostöös sõltumatu uuringufirmaga B2B International.

 

Vaatamata sellele, et massiteadvuses kuulub laste pärast muretsemine lahutamatult naiste psüühika juurde, ilmutavad mehed ja naised tegelikult võrdsel määral initsiatiivi ja huvi, kui kõne all on laste kaitsmine internetis. Nii muretseb pisut enam kui veerand – täpsemalt 29% – meestest selle pärast, et ei suuda kontrollida, mida nende lapsed võrgus näevad ja teevad. Naisi, keda see teema murelikuks teeb, on natuke vähem – 28%.

 

Seejuures on meeste murel pisut aktiivsem väljund. 38% neist väitis, et nad püüavad lapsi interneti kasutamise ajal jälgida, samas kui naiste hulgas oli see näitaja 37%. Lisaks kontrollivad mehed brauseris sagedamini internetilehtede vaatamise ajalugu – meestest teeb seda 36%, naistest aga ainult 34%.

 

Mehed kasutavad laste turvalisuse tagamiseks naistest sagedamini spetsiaalseid vanemakontrolli funktsiooniga programme. Selliseid tehnilisi vahendeid kasutab 29% meestest ja kõigest 24% naistest. Teiselt poolt märkisid küsitluses just naised, et nad on huvitatud tõhusate lahenduste leidmisest laste internetis kaitsmiseks ja kasutaksid neid meelsasti – seda väitis lausa 76% naistest. Meeste hulgas tunnistatakse selliste programmide vajalikkust veidi vähem: uuringu andmetel oli see näitaja 70%. On võimalik, et meeste jaoks ei ole tõhusate vahendite leidmine nii oluline seetõttu, et mehed juba kasutavad asjakohaseid programme naistest rohkem.

 

Laste järelevalve kohta sotsiaalmeedia kasutamisel näitas uuring, et nii mehed kui ka naised üle maailma lisavad oma lapsi sotsiaalmeediavõrgustikes sõpradeks võrdselt – mõlema soo puhul oli see näitaja 20%.

 

„Kui vaadata uuringu tulemusi lähemalt, on ilmne, et lähenemine laste küberkaitse tagamisele vastab täielikult meeste ja naiste erinevale käitumisele elus. Mehed toetuvad enam tehnikale ja asjakohastele vahenditele. Just seepärast on nad altimad vaatama brauseri päevikut ja kasutama spetsiaalseid programme,” kommenteeris uuringu tulemusi Kaspersky Labi veebisisu analüüsimise töörühma juhataja Konstantin Ignatyev. „Samas näeme, et huvi vanemakontrolli funktsiooniga kaitseprogrammide vastu on ühtviisi suur nii naiste kui ka meeste hulgas. Ja see on rõõmustav fakt, sest tõeliselt turvalise veebikeskkonna saab lapse jaoks luua ainult vastavate meetmete abil.”