Sellest, mis ohustab Läänt

18.10.2012

Kaspersky Lab-i eksperdid tegid uuringu Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika aktuaalseimate inforiskide kohta. Analüüs näitas, et interneti laialdane levik ja veebivõimaluste aktiivne kasutamine eurooplaste ning ameeriklaste seas soodustab nendes piirkondades küberkuritegevuse kasvu ning et kasutajate suhteline kaitstus ja teadlikkus elementaarsest veebihügieenist paneb kurjategijaid kasutama uusi tehnoloogiaid ning sotsiaalse manipuleerimise võtteid.

 

Tänapäeval kuulub peaaegu pool lääneriikidest oma internetikasutajate arvult maailmas esimese kahekümne hulka. Sealjuures pole internet enamiku nende riikide elanikele enam ammu pelgalt infoallikas, vaid ka suhtlemis-, ostlemis- ja makseplatvorm. Lisaks sellele hoiustavad Lääne elanikud tavaliselt suuremat osa oma vabast rahast pangas ning teevad väga palju finantstehinguid interneti- ja mobiilipanga vahendusel. Oma turvalisuse kindlustavad nad enamasti litsentseeritud tarkvara, sisseehitatud kaitselahenduste ja elementaarsete ohutu veebikäitumise teadmiste abil. 2012. aasta esimesel poolel töötas vaadeldavates regioonides üle poole arvuteist operatsioonisüsteemiga Windows 7, millel on ajakohastatud turvamehhanismid.

 

Kuid lääneriikides kasutusel olevate arvutite suhteline kaitstus paneb kurjategijaid rakendama vastumeetmeid: nad loovad uusi tehnoloogiaid ja arvutikasutajate petmise võtteid. Pärast vajalikku sissetöötamist hakatakse neid meetmeid kasutama ka teistes piirkondades. Kuna valdava enamiku küberkurjategijate algeesmärk on lõigata kasu, siis rakendatakse põhiliselt troojalasi. Nende pahavarade abil varastatakse finantsinfot, tehakse väljapressimisi ning kasutatakse mitmeid petuskeeme, nagu liba-viirusetõrje, otsingutulemuste asendamine, blokeerijad jne. Samas arvestavad kurjategijad alati kohaliku spetsiifika ja sihtriigi elanike mentaliteediga. Näiteks Flashfake’i troojalast, mis nakatas Mac OS X-i baasil töötavaid arvuteid, levitati põhiliselt Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas, kus Apple’i toodang on populaarne.

 

Troojalaste jaotus liikide kaupa. Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika, 2012. a esimene pool

 

Kaspersky Labi kommentaar:

„Küberkurjategijad lõikavad Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika arvutikasutajate pealt tulu eelkõige finantsinfo varastamise, pettuse ja raha väljapressimisega. Selles piirkonnas asub suur hulk bot’idega nakatatud arvuteid, mis koguvad finantsandmeid, levitavad liba-viirusetõrjet ja võltsivad kasutajate liiklust. Arvud ainult kinnitavad seda: üle 70% Sinowali bot’ide rünnakutest, üle 40% finantsinfot koguva SpyEye bot’ide rünnakutest ja 67% liba-viirusetõrje juhtudest tuvastati 2012. aasta esimesel poolel just nendes piirkondades. Internetipanganduse levikuga kaasneb paratamatult ka küberkuritegevuse kasv.”

 

 

Uuring „Küberkuritegude geograafia. Lääne-Euroopa ja Põhja-Ameerika” on täispikkuses kättesaadav kodulehelt: http://www.securelist.com/en/analysis/204792244/The_geography_of_cybercrime_Western_Europe_and_North_America