Objektiks 315 000 pahavara iga päev, ilma nädalalõpu ja lõunavaheajata

15.01.2014

Kaspersky Labi eksperdid on 2013. aasta jooksul analüüsinud arvutiohtude arengut ja tuvastanud, et peamised statistilised infoturbe näitajad on kogu maailmas kasvanud. Näiteks Kaspersky Labi töödeldavate pahavarade arv on aastaga suurenenud 1,5 korda, jõudes 315 000-ni päevas. Keskmiselt tõrjusid Kaspersky Labi tooted 2013. aastal iga päev üle 4,5 miljoni veebirünnaku.

 

Vähemalt kord aastas langes rünnaku ohvriks 41,6% arvuti- ja mobiilseadmekasutajatest üle maailma.

 

Peamisteks veebiohuallikateks tunnistati Venemaa ja USA: 45% 2013. aasta veebirünnakuid tehti nimetatud riikides paiknevate pahavararessurssidega.

 

Veebirünnakute allikad riigiti

 

Kaspersky Labi eksperdid tõid esile ka riigid, kus veebis surfamise ajal on risk nakatuda kõige suurem. Pingerea esimestel positsioonidel paiknevad SRÜ riigid.

 

Turvaauke rakendavatest rünnakutest 90,52% olid sihitud Java pihta. Selle Oracle’i toote turvaaugud on veebirünnakutes aktiivselt kasutusel: Java exploit’e sisaldavad praegu paljud pahavarakomplektid.

 

2013. aastal ei kasvanud mitte ainult mobiilse pahavara arv, vaid suurenes ka nende rakenduste keerukus ja ohtlikkus. Ainuüksi oktoobris leiti peaaegu 20 000 uut eksemplari, mis on pool 2012. aastal avastatud rakendustest. Kokku tuvastati möödunud aastal mobiilse pahavara uusi modifikatsioone üle 104 000, mis on 125% rohkem kui 2012. aastal. Kõige ohtlikumad neist olid mõeldud raha ja konfidentsiaalse info varguseks. Seejuures jäi kurjategijate peamiseks sihtmärgiks endiselt Androidi platvorm, sellele oli suunatud 98,05% kõikidest mobiilsetest ohtudest.

 

Kõige ohtlikumaks pahavaraks tunnistasid Kaspersky Labi eksperdid seekord mobiilse pahavara Obad, mida levitatakse mitmeti: ka enne loodud mobiilsete robotivõrkude (botnet) kaudu. Oma funktsionaalsuse poolest on Obad võrreldav Šveitsi noaga: ta sisaldab kolme exploit’i, tagaust (backdoor), robotivõrgus töötamise mehhanisme ja palju muid võimalusi.

 

Mobiilse pahavara keerulisemaks muutmise tendents, mida oleme täheldanud 2013. aastal, jätkub ilmselgelt ka tänavu. Nagu varemgi, püüavad kurjategijad jõuda mobiilsete troojalaste abil seadmekasutaja rahani. Jätkub mobiilse õngitsemise, pangatroojalaste ja muude mobiilseadme omaniku pangakontole ligipääsu võimaldavate abivahendite areng.

 

Mis puutub pahavara levikusse, siis endiselt jätkub Androidi turvaaukude aktiivne ärakasutamine mobiilseadmete nakatamisel. Samuti prognoositakse, et algab mobiilsete robotivõrkudega kauplemine, mille eesmärk on edaspidi levitada nende võrkude kaudu teisi pahavararakendusi.

 

Detailsem 2013. aasta küberohtude arengu info on kättesaadav traditsioonilises iga-aastases Kaspersky Labi aruandes aadressil http://www.securelist.com/en/analysis/204792318/Kaspersky_Security_Bulletin_2013_Overall_statistics_for_2013.