Hoolitseme väiksemate äride eest: Kaspersky Small Office Security uuendus

11.12.2013

Globaliseerunud majanduses loovad väikesed ja keskmised ettevõtted miljoneid töökohti ning teenivad triljonite eurode väärtuses kasumit. International Data Corporationi hinnangul on ca 80 miljonis ettevõttes üle maailma vähem kui 10 töötajat. Hoolimata sellest ulatub sääraste ettevõtete käive aastal 2013 miljonite, kui mitte miljardite eurodeni.

Näiteks Verizoni 2013. aasta aruandes „Data Breach Investigations Report”, mis sisaldab ülemaailmseid andmelekke tagajärgede uurimise tulemusi, on mainitud, et 621-st analüüsitud andmelekke juhtumist 193 (ehk üle 30%) toimusid ettevõtetes, kus töötajaid on 100 või vähem.

Kui ettevõte müüb interneti kaudu, puutub ta peaaegu alati kokku ka kliendi isikuandmetega, nagu nimi, kodune aadress ja pangakaardi number. Need andmed on kurjategijatele kindlasti sama väärtuslikud kui väikese ettevõtte enda finantsandmed.

Noore ettevõtte võib üks turvaintsident täielikult laostada. Kaspersky Labi ja analüüsiagentuuri B2B International koostöös tehtud uuringu „2013 Global Corporate IT Security Risks” tulemuste järgi võib keskmine andmelekke kahju ulatuda 28 000 euroni. Selle numbri sees on nii äriarendusvõimaluste kaotus, probleemi lahendavate majaväliste IT-spetsialistide kaasamine kui ka võimalik uue vara soetamine. Nii suured kulutused võivad väikesele ettevõttele anda purustava löögi. Peale otsese rahalise kahju tekitamise võib andmeleke kahjustada ka ettevõtte mainet ja kliendi usaldust.

Mis samme siis peaks üks väike ettevõte astuma, et tagada enda kaitse?

Kaspersky Lab annab kolm lihtsat nõuannet.

1. Tunnistage, et küberkurjategija silmis ei ole teie ettevõte liiga väike, et sellele aega kulutada. Isegi väikestel ettevõtetel on intellektuaalomand, pangakontod ja – enamikul juhtudest – kliendiandmed.

2. Valige lihtne lahendus. Väike ettevõte peaks valima just enda suurusele sobiva kaitsetarkvara või siis sellise edasimüüjate lahenduse, mille toodetes on tõhus täiskaitse ühendatud lihtsalt arusaadava kasutajaliidesega. See võimaldab vältida kalli ja raskesti kasutatava tarkvara soetamist.

Hiljuti uuendas Kaspersky Lab väikesele, kuni 25 töökohaga ettevõttele mõeldud kaitselahendust Kaspersky Small Office Security. Tarkvara uues versioonis on lõimitud kõik ajakohased tehnoloogiad, mis kaitsevad arvutit pahavara eest, mõjudes ka uusimate ohtude vastu. Samas on säilitatud toote mugav kasutus, mis ei nõua ettevõtte omanikelt IT-spetsialisti teadmisi.

3. Pöörake tähelepanu turvainvesteeringute võtmevaldkondadele. Peale baasviirustõrje soetamise on üks selliseid valdkondi andmete krüpteerimine. See on oluline igale ettevõttele, kes tahab töödelda ja säilitada klientide finantsandmeid. Samuti võivad info krüpteerimist nõuda õigusaktid.

Krüpteeritud andmete varguse või kaotsimineku korral ei saa küberkurjategijad suure tõenäosusega mitte kunagi seda infot oma eesmärkide saavutamiseks kasutada. Nõnda kaitsete oma kliente.