Äri kaks peamist ohtu on ebastabiilne majandus ja küberkuritegevus

02.11.2012

Kaspersky Labi ja В2B Internationali koostöös tehtud uuringu kohaselt sattusid 2012. aastal küberohud äri võtmeprobleemide nimekirjas teisele kohale, jäädes alla ainult ebastabiilse majandusega seotud muredele. Uuringu käigus avaldas infoohutuse kohta oma arvamust üle 3000 IT-asjatundja 22 riigi ettevõtetest.

 

Iga teise vastaja (50%) arvates kuuluvad küberohud suurimate äriprobleemide kolmiku hulka, kusjuures 19% leiab, et tegemist on kõige ohtlikuma probleemiga. Üldjoontes jääb küberkuri vaid mõnevõrra alla majanduse ebastabiilsusele (55%) ning edestab märkimisväärse edumaaga teisi ärimuresid.

 

Tulevikus infoohutuse aktuaalsus üha kasvab – selles on veendunud 42% vastajaid. Ärimaailma esindajate hinnangul on lähima kahe aasta jooksul küberohud ettevõtete suurimaks ohuallikaks, edestades isegi majandusprobleeme. Seda, et äriinimeste hirmud pole alusetud, kinnitab ka Kaspersky Labi statistika, mis osutab küberkurjategijate aktiivsuse lakkamatule kasvule. 2011. aastal avastas Kaspersky Lab näiteks iga päev keskmiselt 70 000 uut pahavara, käesoleval aastal on kõnealune näitaja kerkinud 125 000-ni. Veelgi kiiremini kasvab mobiilseid platvorme, sh eriti just Androidi ohustavate pahavarade arv: 2011. aastaga suurenes nende kahjurobjektide hulk 200 korda. Kuna tänapäeval kasutatakse mobiilseadmeid üha sagedamini ettevõtte IT-taristusse ja olulise info juurde pääsemiseks, vajavad need seadmed eriti hoolikat kontrolli ning kaitset.

 

Veel üks oluline äriprobleem on sihtrünnakud, mille eesmärk on varastada ettevõtte IT-taristust elutähtsat infot. Selleks kasutatakse spämmpostitusi, nullpäeva ründevara, kahjurskripte ja teisi võtteid. Seetõttu tuleks rünnaku tagasitõrjumiseks rakendada komplekslahendusi ja tagada ohutus kõigis ettevõtte IT-taristusse kuuluvates elementides: töötajate arvutites, failides ja postiserverites, internetilüüsides, virtuaalarvutites ning ka mobiilseadmetes.

 

Ettevõtete infoohutuse 2012. aasta uuringu tulemustega saab tutvuda aadressil www.kaspersky.com/beready/latest-thinking.

Üksikasjalik info ettevõtete ohtudest, kaitsetehnoloogiatest ja Kaspersky Labi korporatiivlahendustest on kättesaadav aadressil www.kaspersky.com/beready.