Nädala arv: 55% mobiilseadmetest kasutab kaitsmata Wi-Fi võrke

11.06.2012

Suuremal osal mobiilseadmetest hoiustatud andmed võivad sattuda küberkurjategijagte kätte. Sellise järelduseni jõudsid enam kui 9000 USA, Euroopa ja Venemaa kasutajat hõlmanud uuringu käigus Kaspesky Lab-i eksperdid.

 

Uuring näitas, et ligi 70% tahvelarvutite omanikest ja 53% mobiiltelefonide kasutajatest kasutavad parooliga kaitsmata traadita Interneti ühenduspunkte. Koos mobiilvõrkudega on see üks populaarsemaid Interneti pääsemise meetoditest, mida kasutab andmete edastamiseks 58% vastanutest.

 

Tundub, et paljud kasutajad ei teagi Wi-Fi võrgu kasutamisega kaasnevatest ohtudest, eriti selle ühenduse kaudu edastatavate andmete lihtsast ümberhaaravusest kurjategijate poolt, mis võib puudutada ka selliseid tundlikke andmeid nagu pangaparoolid. Samas on olulise finantsinfo lekkimise oht tõsiseks mureallikaks 60% kasutajate jaoks. Probleemi süvendab asjaolu, et mobiilseadmed on reeglina vähem kaitstud ebasoovitud sissetungi vastu kui statsionaarsed või sülearvutid.

 

Ühtlasi näitas uuring et kaitselahendused on paigaldatud vähem kui pooltesse tahvelarvutitest ja umbes neljandikusse mobiil- ja nutitelefonidest (28%). Statsionaarsetesse ja sülearvutitesse paigaldab viirusekaitset 82% kasutajatest. Selline olukord püsib vaatamata Kaspersky Mobile Security taoliste, nii seadme enda kui ka selles hoiustatud andmete kaitsmiseks loodud, mobiilrakendusete kättesaadavusele.

 

Üllatas ka see, et kuigi tahvelarvutid on mõeldud eelkõige mobiilseks kasutamiseks, tegelikkuses kasutatakse neid Interneti pääsemiseks kodus (49% kasutajatest) või kontoris (39% kasutajatest). Kontorivõrgud omavad reeglina parimat kaitseastet ning kasutavad edastatavate andmete kaitseks krüpteeritud protokolle, kuid see ei tähenda veel et teisi mobiilseadmete kaitsevahedeid võib nüüd ignoreerida.

 

Uuringu täisversioon on kättesaadav lingilt:

http://www.kaspersky.com/downloads/pdf/kaspersky_lab_consumer_survey_report_eng_final.pdf